Årsmöte i Mabbas 28 mars 2022

© Bilden tillhör Moderna Museet Stockholm. Måleri i Verkstan. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet, 2022.

Vi är mitt i sportlovstider här i Sverige och på många håll i landet har museer, arkiv och bibliotek börjat öppna upp successivt efter att de flesta pandemirestriktionerna hävdes för ett par veckor sedan. Även vi vill försöka återgå till mera normala rutiner. Styrelsen har därför beslutat hålla årsmötet i år före mars utgång, enligt stadgarna.

Härmed kallas du till årsmöte måndagen den 28 mars 2022 kl. 13:15

Men även i år kommer årsmötet att hållas helt digitalt på grund av att pandemin inte ännu anses vara över och att de råder viss osäkerhet, enligt Folkhälsomyndigheten, ifall det skulle kunna bli en ny smittspridningstopp längre fram i mars. Vi vill inte ta några onödiga risker. Vår förhoppning är trots detta att vi ska kunna komma igång med en normal verksamhet igen längre fram i vår.

Vi vet i skrivande stund inte vem som kan hjälpa oss att sätta upp det digitala årsmötet och återkommer med den informationen så snart vi vet.
Tillägg 18 mars 2022: OBS, det vet vi nu och informationen om det finns i dokumentet nedan som heter Kompletteringsinformation.

Liksom förra året kommer man även att kunna delta via poströstning, poströsningsblanketten kommer att kunna hämtas från vår hemsida. Alla övriga handlingar till årsmötet kommer också att finnas att hämta via hemsidan. Handlingarna är ännu inte riktigt klara därför finns de inte där ännu. Så snart de är klara skickar vi ut meddelande via e-post om det.
Tillägg 18 mars 2022: OBS, alla handlingar finns på plats nu, Dagordning och Poströstningsblankett är utbytta med uppdaterade versioner. Information om varför finns i dokumentet nedan som heter Kompletteringsinformation.

Varmt välkommen!
Styrelsen

OBS den här webbsidan är ändrad och kompletterad den 18 mars 2022 med alla årsmöteshandlingar samt den 20 april 2022 med årsmötesprotokollet.

Årsmötet är genomfört och protokollet finns här: Mabbas_Arsmote_2022_Protokoll

Första kallelsen till medlemmarna utsänd den 26 februari 2022 finns att hämta här: Mabbas_Arsmote_2022_kallelse

Kompletteringsinformationen till medlemmarna utsänd den 18 mars 2022 finns att hämta här: Kompletteringsinformation_Mabbas_Arsmote_2022

Information om Nordiska museets insamlingsinitiativ: Ekonomisk_insamling_för_att_radda_Ukrainas_kulturarv

Årsmöteshandlingarna 2022

Dagordningen för årsmötet 2022 (obs, uppdaterad pdf från 18 mars): Mabbas_Arsmote_2022_Dagordning_uppdat

Verksamhetsberättelsen för 2021: Mabbas_Arsmote_2022_Verksamhetsberattelse_for_2021

Bokslutet för 2021: Mabbas_Arsmote_2022_Bokslut_for_2021

Revisionsberättelsen för 2021: Mabbas_Arsmote_2022_Revision_av_2021

Valberedningens förslag till beslut: Mabbas_Arsmote_2022_Valberedningens_forslag

Poströstningsblankett, med instruktioner (obs, uppdaterad pdf från 18 mars: Mabbas_Arsmote_2022_Postrostningsblankett_uppdat

Länk till tidigare års verksamhetsberättelser: https://foreningenmabbas.wordpress.com/mabbas-arkivet-2/verksamhetsberattelser/

Länk till tidigare års årsmötesprotokoll: https://foreningenmabbas.wordpress.com/mabbas-arkivet-2/arsmoten/

%d bloggare gillar detta: