27 mars 2023 – Mabbas årsmöte och räddningen av 100 000 bildminnen

Bilden med de samiska barnen tillhör Nordiska museets samling av samiskt fotomaterial. Museet firar 150 år 2023. Det kommer att firas på olika sätt. Från det att museet grundades 1873 och framåt har man samlat samiskt material och förvaltar för närvarande en av världens största museisamlingar av föremål och arkivhandlingar om samisk kultur och historia. 2021 tog museet initiativ till en bred dialog om dessa samlingars framtid, en dialog som kommer att pågå under de närmaste åren. I Museets stora entréhall visas just nu utställningen Arktis – medan isen smälter. Den handlar om isens historia och framtid – men framförallt om livet för de människor som bor i dagens Arktis. Det sker genom föremål, foton, design, konstverk, filmer och projektioner.

Härmed kallas alla medlemmar i Mabbas till årsmöte! Årsmötet hålls i lokaler som tillhör Nordiska museet på Djurgården i Stockholm. Handlingarna till årsmötet skickas ut längre fram i februari. För de som inte kan närvara vid årsmötet ges möjlighet till poströstning via e-post. Årsmöteshandlingar och poströstningsblankett kommer även att publiceras här på vår webbplats längst ned på den här sidan under rubriken Årsmöteshandlingarna 2023..

Efter årsmötet kommer vi att få information om den räddningsoperation som Nordiska museets personal arbetat med efter att en vattenläcka uppstod i januari 2021 utanför Nordiska museet. Vatten läckte in genom väggarna i museets källarplan och vidare in i ett magasin där museets nitratarkiv förvarades. När personalen upptäckte läckan fryste de omedelbart ned negativen för att de inte skulle skadas ytterligare och startade ett pilotprojekt för att rädda det skadade materialet. Projektet innefattade att under kontrollerade former tina, torka, konservera och rädda bilderna. I projektet ingick även digitalisering och tillgängliggörande. Läs mer längre ned på den här sidan nedan om museets fotosamling och om räddningsarbetet under rubriken Projekt 100 000 Bildminnen.

Datum och veckodag: måndag 27 mars 2023
Klockslag: årsmöte 13–14, därefter informerar projektgruppen och vi får en visning i deras arbetslokal, eventuellt uppdelade i grupper. Vi håller på som allra längst till kl. 15.
Adress: Vi kommer att vara i den byggnad där projektgruppen arbetar. Den kallas Stallet och ligger på Rosendalsvägen 7, se karta i utskickad PDF. Vägbeskrivning och information om kollektivtrafik till Nordiska museet, se länken nedan Hitta till museet.
Anmälan samt eventuella poströster: Anmälningar till visningen och eventuella poströster behöver vi ha senast onsdag 22 mars 2023 till föreningens e-postadress: styrelsen.mabbas@gmail.com

Välkomna att anmäla er!
Styrelsen

Projekt 100 000 Bildminnen
Nordiska museet i Stockholm har en av norra Europas största kulturhistoriska fotosamlingar bestående av dokumentärt material, fotografers arkiv samt samlingar från företag, organisationer och institutioner. Bland detta material finns cellulosanitratnegativ från slutet av 1800-talet till folkhemstiden, som varade in på 1970-talet, då Sverige definierade och stärkte sina välfärdsstatsideal. Organiserade under ämnen som stad och landsbygd, arbete och fritid, kulturella sedvänjor samt modefotografi, porträtt och reklam utgör dessa en ovärderlig resurs för den visuella förståelsen av det svenska samhället. Bland de mest framstående fotograferna finns K.W. Gullers, internationellt känd från Utställningen Family of Man och i Sverige för sina skildringar från folkhemstiden och uppdrag för svensk industri; Gösta Glase, känd för sina ikoniska bilder av Stockholm från mitten av århundradet; Gunnar Lundhs stora arkiv över svenskt vardagsliv, politik och resor från 1920-50-talen samt Sten Didrik Bellander, assistent till Richard Avedon i hans tidiga karriär, känd för sina porträtt, kommersiella bilder och modefotografi.

Ca 100 000 av ca 1,1 miljon nitratnegativ dränktes eller på annat sätt påverkades av en vattenläcka i museets nitratarkiv i januari 2021. Samlingen packades därefter för fryst förvaring under restvärderäddningsinsatsen. Planeringen för vidare hantering påbörjades direkt efter händelsen och ett pilotprojekt med titeln 100 000 Bildminnen utvecklades för att behandla, digitalisera och göra detta ovärderliga material tillgängligt. Projektkomponenterna innebar att utveckla metoder för upptining, separering och torkning av filmnegativ med stor variation i tillstånd och hur de var förpackade samtidigt som överföringen av befintlig arkivinformation säkerställdes i processen. Digital bildtagning är integrerad i slutet av behandlingen för att effektivisera projektet och museet har samarbetat med KulturIT för att utveckla en process för överföring av metadata och för att sprida bilder från projektet. Efter en lång period av planering och testning anställdes ett team på 9 projektmedarbetare för genomförandefasen med början i september 2022 med förväntat slutförande under 2023.

Resultaten från projektet kommer att tillföra en betydande mängd kunskap om planering och arbetsflöden för behandling av vattenskadade negativ. Vid sidan av massbehandlings- och digitaliseringsprocessen skapar teamet också en visuell atlas över skador, vattenrelaterade och övrigt, för användning i tillståndsbedömningar. Genom att integrera dessa data i museets samlingshanteringsdatabas kan projektet extrapolera statistik om händelsens effekter. Ett unikt samarbete med Wikimedia Sverige kommer att innehålla att ett urval av bilder ska användas i crowdsourcing.

Projekt 100 000 Bildminnen vid Nordiska museet:
Sara Ellenius, projektledare
Karin Neander, delprojektledare
Teresa Mesquit, extern konsult

För mer information om Nordiska museet
Hitta till museet: https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/hitta-hit
Vattenläcka i museets nitratarkiv: https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/vattenlacka-i-museets-nitratarkiv
Nordiska museet fyller 150 år: https://www.nordiskamuseet.se/jubileum
Arktis – medan isen smälter: https://www.nordiskamuseet.se/arktis
Samisk historia och kultur: https://www.nordiskamuseet.se/kunskapsomraden/samisk-historia-och-kultur
Samiska samlingar – samiskt kulturarv: https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/samiska-samlingar-samiskt-kulturarv

ÅRSMÖTET 2023

Tillägg den 12 maj 2023: Årsmötet är nu genomfört. De nya och antagna stadgarna finns här: https://foreningenmabbas.wordpress.com/foreningen-mabbas/stadgar/
Där finns även en länk till en pdf-fil av stadgarna.

Årsmötesprotokollet finns här: https://foreningenmabbas.wordpress.com/mabbas-arkivet-2/arsmoten/
och här: Mabbas_Arsmote_2023_Protokoll

Årsmöteshandlingarna 2023
OBS! Årsmöteshandlingarna publiceras nedan efter hand som de blir klara. Den senaste uppdateringen av nya dokument före årsmötet skedde den 21 mars 2023. Det var valberedningens förslag till årsmötet som blev klart då.

– Kallelse till årsmötet 2023 och visningen av Projekt 100 000 Bildminnen efteråt. (Kallelsen skickades till alla registrerade medlemmar 10 februari 2023) 20230327_Arsmote+projekt_100000_Bildminnen
– Dagordningen för årsmötet 2023 Mabbas_Arsmote_2023_Dagordning_uppdat_20230320
– Förslag till nya stadgar att gälla från 27 mars 2023 Mabbas_Arsmote_2023_forslag_nya_foreningsstadgar_uppdat_20230320
– Verksamhetsberättelsen för 2022 Mabbas_Arsmote_2023_Verksamhetsberattelse_2022
– Bokslutet för 2022 Mabbas_Arsmote_2023_Bokslut_2022
– Revisionsberättelsen Mabbas_Arsmote_2023_Revision_av_2022
– Valberedningens förslag Mabbas_Arsmote_2023_valberedningens_forslag
– E-poströstningsblankett, med instruktioner Mabbas_Arsmote_2023_e-postrostningsblankett_uppdat_20230320

Föregående inlägg
Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: