Måndag med Mabbas – Spårvägsmuseet i Stockholm 30 maj 2022

Några av Spårvägsmuseets populära reklamaffischer. Bilden tillhör Spårvägsmuseet Stockholm och Kultur- och Idrottsförvaltningen, Region Stockholm.


Äntligen dags för Måndag med Mabbas! Den 30 maj besöker vi åter Spårvägsmuseet – nu i deras nya lokaler. Senast vi var på besök fanns museet på Södermalm. Museet flyttade därifrån 2017, sedan dess haft stängt och levt i kappsäck i väntan på att kunna flytta in i de nya specialanpassade lokalerna. De finns i en vacker kultur- och industrihistorisk viktig byggnad i gamla Värtagasverksområdet i stadsdelen Hjorthagen i Norra Djurgården i Stockholm. Läs mer om området och byggnaden längst bak i denna inbjudan.

Vid vårt besök kommer vi att få veta mer om hur museets personal har byggt upp det nya museet samtidigt som alla samlingar som fordon, föremål, affisch- och bildsamlingar och övriga arkiv har varit nedpackade. Museet har även behövt tänka helt nytt kring hur samlingarna ska visas. Hur gör man till exempel när man måste visa 13 fordon istället för 60 som man gjorde tidigare – för att kunna göra museets hela uppdrag rättvisa och berätta om kollektivtrafikens historia på ett nytt sätt?

Intendent Camilla Palmberg Rödin och utställningsproducent Jenny Stenbeck kommer att berätta för oss om hur museet lyckats bygga utställningar parallellt med byggnationerna i huset. Nya våningsplan, trappor säkerhetsräcken och funktioner har byggts. Vi kommer också att få höra om hur museet har tänkt kring ny logga, nya signalfärger och ett nytt formspråk. Liksom hur de har tänkt kring tematiken och kronologin i utställningarna. De ger oss även en inblick i hur de med hjälp av digitalisering erbjuder besökarna fler lager av kunskap kring fordon och andra material i samlingarna.

Tid: Måndag 30 maj 2022 kl. 14-16. Fika serveras under besöket.
Adress: Gasverkstorget 1, Norra Djurgårdsstaden.
Anmälan till: Lina Ålenius, e-post: lina.alenius@malmo.se. OBS flera helger före vårt besök, därför behöver Lina ha era anmälningar senast tisdag den 24 maj 2022. Max antal deltagare: 25 personer.

Vägbeskrivning
Tunnelbana till Ropsten/Hjorthagen. Spårvägsmuseet ligger ungefär femton minuters promenad från tunnelbanestationen Ropsten/Hjorthagen. Uppgång Hjorthagen, rakt fram efter spärrarna och sedan när ni kommit ut i friska luften så tar ni till höger och vandrar förbi en fotbollsplan och en förskola. Mellan de två gasklockorna finns en passage som man går in på och går rakt fram. Passera Klätterverket och Spårvägsmuseets vänstra sida till dess att ni kommer fram till kortsidan av huset där huvudentrén ligger.

Det går även att ta buss 6 eller 75 från T-banestationen. Bussarna går genom Norra Djurgårdsstaden på Bobergsgatan. Närmaste hållplats till museet är Drevergatan.

Överst till vänster ser vi några exempel på att museets uppdrag även är att skildra den kollektiva färjetrafiken. Bilden till höger om den visar plan 4 i Hus 9, regenerationshuset. Nedan till vänster ser vi cafédisken som är klädd med kakel från T-banestationer och till höger ser vi en del av det nedersta planet i museet. Bilderna tillhör Spårvägsmuseet och Kultur- och Idrottsförvaltningen, Region Stockholm.


Mer om området och om museets nya lokaler i det gamla Värtagasverket
Gasverksanläggningens byggnader ritades av den kände arkitekten Ferdinand Boberg. De började byggas 1889. Gasverket lades ned i januari 2011 i samband med att Stockholm övergick till en stadsgas som är baserad på naturgas och biogas. En stor del av de historiska byggnaderna i Värtagasverksområdet är blå- och grönklassade av Stockholms stadsmuseum. Blå innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde anses motsvara Kulturmiljölagens krav när det gäller byggnadsminnen. Alla byggnader som behållits på området har genomgått en grundlig sanering, särskilt gäller det marken som varit starkt förorenad. Den unika industrikaraktären och de höga konstnärliga och arkitektoniska värdena i området kommer att bevaras.

Hela området, som nu har fått namnet Norra Djurgårdsstaden, har varit helt stängt för allmänheten under många år. Sedan några år har området successivt öppnats upp och fyllts med nybyggd modern arkitektur och nya verksamheter har flyttat in i de gamla byggnaderna. Som exempel kan nämnas Berghs School of Communication och sportanläggningen Klätterverket. I gasklocka nr 2 kommer det att bli en kulturscen. Området har även öppnats upp mot Nationalstadsparken. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande och prestigefyllda stadsutvecklingsområden. Området har av Stockholms stad pekats ut som ett särskilt hållbarhetsprofilområde vilket påverkar all om- och nygestaltning i området. Totalt planeras för cirka 12 000 bostäder och cirka 35 000 arbetsplatser.

Spårvägsmuseet har flyttat in i det gamla regenerationshuset, Hus 9. Det togs i bruk 1893 och användes för regenerering av myrmalm vilket krävdes i reningsprocessen. Innan museet kunde flytta in behövde man – förutom att sanera – göra många olika slags tillägg och anpassningar i byggnaden som vi redan nämnt. Byggnaden har nu fyra plan med utställningar som berättar om stadens kollektivtrafikhistoria och framtidsvisioner. Det finns en museibutik i gatuplan och ett kafé i vindsvåningen. Båda är öppna även för andra än museets besökare.

Länkar till fler bilder och mer information
Spårvägsmuseets webbplats: https://sparvagsmuseet.se/
Information om politiska beslut, kulturhistorisk konsekvensanalys, miljö, renovering, uppbyggnad med mera: https://www.regionstockholm.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Nya-Sparvagsmuseet/bilder/

Denna inbjudan finns även som PDF här: MABBAS_20220530_Sparvagsmuseet_Stockholm

Föregående inlägg
Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: