Kontakt

Föreningens officiella adress:

MABBAS
c/o Agneta Höglander
Sörmlands museum
Box 314
611 26 Nyköping

Plusgiro: 643 57 41-1

Övriga frågor liksom frågor om hemsidan se kontaktuppgifterna till styrelsen på den här sidan: https://foreningenmabbas.wordpress.com/foreningen-mabbas/styrelsen/

%d bloggare gillar detta: