Måndag med Mabbas 22 maj 2023 – Stockholmsregionens kulturarv

För knappt två veckor sedan, den 18 april, skickade vi en avisering om kommande medlemsaktivitet samt en återkoppling från årsmötet. Nu kan vi informera om att även årsmötesprotokollet är klart. Det finns som bilaga här och kommer även att finnas att läsa och ladda ned från vår webbplats inom kort.
Så äntligen får ni här programmet för dagen i Flemingsberg då vi träffar kolleger vid Stockholmsregionens kulturförvaltning – Stockholms läns museum och Regionarkivet. Stockholms läns landsting bytte 2019 namn till Region Stockholm. Även om de två verksamheterna inte varit samordnade särskilt länge har de samarbetat i flera år. Stockholms läns museum instiftades 1983 och fyller i år således 40. Museet är sedan 2018 ett digitalt museum utan egen publik lokal. Regionarkivet inrättades tre år före museet som landstingsarkiv och har funnits på flera olika adresser i Stockholm. Vid årsskiftet 2000/2001 blev arkivets specialbyggda lokaler i Flemingsberg klara. Hjärtligt välkomna att vara med oss på studiebesöket om några veckor!

DATUM & KLOCKSLAG: 22 maj 13:30. Vi börjar 13:30 och samlas i receptionen strax före 13.30, ingången ligger till höger. Vi håller på som längst till 15:30.

PLATS: Regionarkivet, Björnkullavägen 14, Flemingsberg.

ANMÄLAN: senast fredag 19 maj (Obs många har klämdag den dagen) till styrelsens e-postadress: styrelsen.mabbas@gmail.com. Karta med vägbeskrivning får ni som anmäler er. Både pendeltåg och fjärrtåg stannar i Flemingsberg. Ni som anmäler er kommer att få ett telefonnummer att kontakta ifall ni inte hittar eller av någon anledning får förhinder eller blir försenade.

PROGRAM
– Arkivarie Peder Fallenius berättar om regionarkivet, arkivsamlingarna samt visar oss runt i lokalerna.
Fikapaus
– Karolina Hedström, fotoantikvarie och Ann-Sofie Nygren, arkivansvarig från länsmuseet, berättar bl.a. om Samtidsbild och Kollektivt kulturarv. Samtidsbild är museets plattform för insamling av länsinvånarnas digitalt födda fotografier. Kollektivt kulturarv är museets samarbete med länets hembygdsföreningar för att hjälpa dem att registrera och visa sina samlingar.

Det är sannerligen inte lätt att med några få bilder åskådliggöra vad man kan få veta mer om när det gäller Stockholmsregionens kulturarv och som finns att ta del av genom Stockholms läns museum och Regionarkivet. Ett försök att visa på spännvidden är de tre bildcollagen i denna inbjudan. Nedan finns bildkällor som redovisar bildernas ”hemvist” samt länkar för mer information.
Så snart vi kan och i god tid före hösten kommer vi att informera om hur vårt program för hösten ser ut. Studiebesöket i Flemingsberg blir vår sista aktivitet före sommaren.

Vi passar därför på att önska er alla en skön sommar!

Styrelsen

Bildkällor. Överst på sidan, bildcollage 1. Första raden till vänster: Flickor i långa kjolar vid Edsviken, nära Mörby i Danderyd. Fotograf: troligen Axel Pehrson runt 1900. Axel Pehrson bodde i Sjöstugan vid Sätra äng. (Kollektivt kulturarv, Danderyds hembygdsförening). Första raden till höger: Flyguppvisning i Vallentuna 2013. Fotograf: Rolf Sävström (Samtidsbild, Stockholms läns museum). Andra raden: Illustration av Otto Pjau ur Skiss 1966 till regionplan för Stockholmstrakten. Bilden är ett försök att visa regionens storlek panoramiskt. Frän vänster Järvafältet, Solvalla, Tureberg, Sundbyberg, Solna, Klubbacken, Marieberg, Mälarhöjden, Hötorget, Stadshuset, Högalid och Hägerstensåsen. Ingen komplett eller korrekt geografisk förflyttning, men i alla fall! (Regionarkivet).

Bildkällor. Ovan bildcollage 2. Översta raden till vänster: Landstingsarkivmapp. Fotograf: Anna Molander (Regionarkivet). Översta raden till höger: Ur professor John Linds ”skriksamling”. John Lind var forskare och professor i pediatrik vid Karolinska institutet. En av hans specialiteter var spädbarnsskrik. Resultaten av forskningen publicerades 1965 i boken Newborn infant cry: a collection of articles. Med boken följde även en grammofonskiva. I samlingen finns bland annat ljudkurvor och rullband med de inspelningar som låg till grund för forskningen. Även foton och filmer finns arkiverade. Andra raden till vänster: Arkivens dag 2019. Gömt och glömt i arkivet. Kläder, i detta fall slipsar, är inte något som normalt finns i arkivet. Från vänster röd slips från en SL-buss med bolagets logotyp. Nästa röda slips är också från en SL-buss och har bussmotiv. Därefter en gul slips från koncernledningens stab vid Hälso- och sjukvårdsnämnden. Sist en blå slips för Hälso- och sjukvårdsnämndens stab med sjukvårdsmotiv. Andra raden, mitten: Arkivens dag 2020: Svart på vitt. ”Denna epidemi har visat att nutidens snabba flygförbindelser med alla delar av världen […] gör det nödvändigt att hålla en mycket god beredskap i fortsättningen mot denna sjukdom.” Detta citat är inte från Coronaepidemin, utan från en artikel om utbrotten av smittkoppor i Stockholm under sommarmånaderna 1963. Artikeln publicerades i Landstingets personaltidning Kompressen, 1963. Bilden visar arkivlåderyggar med handlingar från tiden 1919–1940. (Landstingets Epideminämnds arkiv, Regionarkivet). Andra raden till höger: Bältesbeslag och remtunga från Täby. Ingen tidsuppgift angiven. Fotograf: Alf Nordström, troligen 1956. (Alf Nordströms samling, Stockholms läns museum). Tredje raden till vänster: Exempel på pepparkaksbeslag i länsmuseets pedagogiska Byggnadswebb om bebyggelsehistoria och byggnadsvård. (Byggnadswebben, Stockholms läns museum.). Tredje raden mitten: Skulptur Kaniner, Lerkrogsparken, Älvsjö. Fotograf: Annette Berglin, 2021. (Samtidsbild, Stockholms läns museum). Tredje raden till höger: Detaljskiss av fasad. Entrén till Administrationsbyggnaden, Beckomberga sjukhus, 1930. Sjukhuset ritades av arkitekt Carl Westman och stod helt klart 1935. I mitten av 1950-talet var det ett av Europas största mentalsjukhus med 2000 patienter. Sjukhuset lades ned 1995 som en följd av psykiatrireformen. Regionarkivet och Stockholms läns museum har sedan 2019 samarbetat om att tillgängliggöra arkivmaterial från Beckomberga sjukhus arkiv på Stockholmskällan.

Bildkällor. Bildcollage 3. Till vänster: Harry Söderman (Revolver Harry) var svensk utbildningschef för de norska polistrupperna. Gården Berga i Turinge i Nykvarn var under andra världskriget i norsk ägo. Söderman köpte gården efter kriget och drev jordbruksrörelse där fram till 1955. Okänd fotograf, 1943–1945. (Kollektivt kulturarv, Turinge-Taxinge hembygdsförening). I mitten: Coronatider. Ett alternativt studentfirande under Coronapandemin. Fotograf: Charlotte Sigurdsson, 2020. (Samtidsbild, Stockholms läns museum). Till höger: Karnevalen i Fisksätra torg. Fotograf: Sara Ascole, 2021. (Samtidsbild, Stockholms läns museum).

Länkar

Kulturförvaltningen Region Stockholm
https://kultur.regionstockholm.se/

Regionarkivet
https://kultur.regionstockholm.se/regionarkivet och https://www.regionarkivet.regionstockholm.se/

Regionarkivets arkiv. Från över 300 olika verksamheter från 1863 till idag. I vissa fall finns material ända från 1700-talet.
https://www.regionarkivet.regionstockholm.se/vara-arkiv/

Stockholms läns museum
https://kultur.regionstockholm.se/stockholms-lans-museum och https://stockholmslansmuseum.se/

Upptäck- och Guide-appar. Ladda ner länsmuseets appar till mobilen och ha museet i fickan.
https://stockholmslansmuseum.se/guideappar/

Besöksmålskartan. Upptäck fantastiska platser och konstverk, spännande historia och få ny kunskap.
https://stockholmslansmuseum.se/besoksmalskartan/

Byggwebben. För intresserade av byggnadshistoria och byggnadsvård.
https://stockholmslansmuseum.se/byggnadswebben/

Kollektivt kulturarv. Skapat av Kulturarv Stockholm – Stockholms läns museum, Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms läns hembygdsförbund i samverkan.
https://www.kulturarvstockholm.se/kollektivt-kulturarv/

Länskällan. Region Stockholms kommungemensamma digitala läromedel om lokal historia.
https://lanskallan.se/

Stockholmskällan. Stockholms arkiv, bibliotek och museer i samverkan.
https://stockholmskallan.stockholm.se/

OBS,denna inbjudan finns också att kladda ned som pdf.Mabbas_20230522_Stockholmsregionens_kulturarv

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: