Medlemskap

Medlemskap i MABBAS gäller för kalenderår.
Avgiften är 100 kronor för enskilt medlemskap och 500 kronor för institutionsmedlemskap.

Plusgiro: 643 57 41-1

Följande uppgifter underlättar föreningens utskick av medlemsinformation:
– fullständigt namn
– institution
– postadress
– telefonnummer
– ev faxnummer
– e-postadress 

Vid institutionsmedlemskap bör förutom namnet på institutionen en eller flera kontaktpersoner uppges så att information från MABBAS snabbare når de berörda.

En aktuell komplett medlemslista finns att rekvirera från MABBAS kassör/medlemsansvarig, Agneta Höglander – http://musarkbib.wordpress.com/foreningen-mabbas/styrelsen/

Annonser
%d bloggare gillar detta: