Medlemskap

Medlemskap i MABBAS gäller för kalenderår.
Avgiften är 100 kronor för enskilt medlemskap och 500 kronor för institutionsmedlemskap.

Plusgiro: 643 57 41-1

Följande uppgifter underlättar föreningens utskick av medlemsinformation:
– förnamn och efternamn
– institution/organisation
– postadress
– postadress för fakturor om det inte är samma som ovan
– telefon (endast för medlemmar med styrelseuppdrag)
– ev. fax (endast för medlemmar med styrelseuppdrag)
– e-postadress (för institutioner/organisationer kan det vara bra att ha mer än en adress)

Vid institutionsmedlemskap bör förutom namnet på institutionen en eller flera kontaktpersoner uppges så att information från MABBAS snabbare når de berörda.

Aktuell medlemslista kan rekvireras från MABBAS kassör/medlemsansvarig, se under Styrelsen.

Personuppgifter och integritet
De personuppgifter som nuvarande medlemmar lämnat eller som blivande medlemmar lämnar och som vi fått vid tecknande av medlemskap innebär att medlemmarna samtycker att dessa uppgifter hanteras och lagras av föreningen MABBAS. Som medlem samtycker man också till att vi kontaktar medlemmarna genom de kontaktkanaler som medlemmarna uppgivit för att vi ska kunna kommunicera med medlemmarna. Det gäller utskick om våra medlemsaktiviteter och program samt i ärenden som rör själva medlemskapet. Det är uppgifterna ovan som vi hanterar. Vi lagrar inga andra uppgifter. Vi delar inte heller dessa uppgifter med någon samarbetspartner eftersom vi sköter alla utskick och all medlemshantering själva inom styrelsen. Personuppgifter delas inte med någon tredje part. De personuppgifter som förekommer på hemsidan har endast att göra med föreningens verksamhet och med föreningens medlemsaktiviteter och program. Medlem som vill kontrollera sina uppgifterna hos oss kontaktar MABBAS kassör/medlemsansvarig, se under Styrelsen.

Informationen är uppdaterad på denna sida 2018-05-25 med anledning av Personuppgiftslagen denna dag har upphört och ersatts av Dataskyddsförordningen som är en EU-lagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation).

%d bloggare gillar detta: