God Jul och Gott Nytt År!

Den här bilden är ett foto från 1915–16 taget av Mimmi Gustafsson. Den ingår i projektet Stadens ansikten – Visuell kultur och social struktur 1880-1930 där historiska porträtt kopplas med historisk-biografiska data på ett sätt som bryter ny mark inom flera forskningsfält. I projektet samverkar Stadsmuseet Stockholm och Stadsarkivet Stockholm med forskare från Stockholms universitet och Uppsala universitet.


Snart är det här året slut och vi går strax in i ett nytt. Under det gånga året har vi i styrelsen arbetat dels med att organisera och planera aktiviteter och dels med att konsolidera oss inom styrelsen. Några av oss har fått nya uppgifter och vi har sett över både styrelsens och de övriga funktionärernas arbetsuppgifter och arbetssätt liksom föreningens stadgar som behöver uppdateras av flera skäl. Nu finns det snart ett färdigt förslag som kommer att läggas fram vid årsmötet i mars. Alla medlemmar kommer att i god tid före årsmötet få förslaget för granskning. När detta medlemsbrev skrivs vet vi ännu inte på vilken adress som vårt årsmöte ska hållas. Vi meddelar i januari så snart vi har vetskap.

Hela 2022 har ju präglats av att vi lever i oroliga tider. Pandemin är inte över, kriget i Ukraina pågår oförminskat, vi har ökade kostnader för el, låneräntor och alla möjliga varor och tjänster. Allt detta har påverkat och kommer att fortsatt göra det på olika sätt – både privat och på våra arbetsplatser. Vi har under året i alla fall lyckats samlas till några fysiska träffar och övriga aktiviteter har vi kunna genomföra digitalt. Vi har även betalat in det bidrag som beslutades om vid vårt senaste årsmöte, på Nordiska Museets med fleras initiativ, som ska användas som stöd till återuppbyggnaden av Ukrainas kulturarv.

Från 2023 kommer vi att gå över till digitala medlemsfakturor i PDF-format. Vi vill spara både på miljön och föreningens ekonomi. Vår kassör behöver veta vilka medlemmar som har en speciell epost-adress för att ta emot epost-fakturor på, liksom vilka speciella referensuppgifter som ska anges på fakturan. De som fortsatt behöver ha sin faktura på papper med vanlig ytpost får självfallet det.

Varma hälsningar och väl mött igen nästa år!
Styrelsen för föreningen Mabbas

Denna jul- och nyårshälsning finns även som PDF. MABBAS_20221221_God-Jul_och_Gott-Nytt-Ar