Att bevara samtiden – bevarande och förvaltning av dokumentationer på museer 28-29 november 2018

Sjöhistoriska museet ligger i Nationalstadsparken och i Museiparken vid Gärdet i Stockholm. Museet invigdes 1938 och fyller således fyller 80 år 2018. Se även bilden längst ned på sidan som visar när museet byggdes. Fotot tillhör Sjöhistoriska museet, fotograf: Anneli Karlsson, SMM.

Den 28-29 november 2018 arrangerar nätverket DOSS sitt årliga höstmöte, denna gång i samarbete med föreningen MABBAS samt Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Hur kan vi arkivera museers samtidsdokumentationer för framtiden? På många museer är materialet varken uppordnat eller förtecknat sedan flera år tillbaka och kanske har arbetet blivit ännu mer utmanande genom digitaliseringen? Till höstmötet 2018 välkomnas etnologer, antikvarier, fotografer, arkivarier och andra museikompetenser för att gemensamt diskutera hur vi ska förvalta de dokumentationer som berättar så mycket om vår samtid.

Samtidsdokumentationer kan startas upp med kort varsel för att fånga en oväntad händelse, eller planeras och genomföras under en längre tid. Arbetet resulterar ofta i olika typer av material – allt ifrån föremål, intervjuutskrifter, fältanteckningar, trycksaker och enkätsvar, till digitala ljudinspelningar, fotografier, filmer och inlägg från sociala medier. Hur ska vi få dokumentationerna att hänga ihop? Hur ska vi tillgängliggöra dem och förstå dem i framtiden? Idag har integritetsfrågor fått ökad aktualitet i och med dataskyddsförordningen GDPR. Hur påverkar den våra samtidsdokumentationer? Hur spelar etiska frågor in i arbetet med att dokumentera samtiden och den långsiktiga förvaltningen av materialet?

Har du mött dessa frågor eller liknande utmaningar i din egen verksamhet? Vill du lyssna till och inspireras av andras erfarenheter?

Vi hälsar dig varmt välkommen att anmäla dig till höstmötet på Sjöhistoriska museet!

Birgitta Witting, DOSS och Eva Hult, MABBAS

Sista dag för anmälan är den 19 oktober (se PDF). Om du har några frågor om höstmötet är du välkommen att höra av dig till Piamaria Hallberg eller Eva Hult per e-post: piamaria.hallberg@stockholm.se, eva.hult@maritima.se

Information om hur man hittar och kommer till Sjöhistoriska museet finns här: https://www.sjohistoriska.se/besok/hitta-hit

Hela programemt, information om hur man anmäler sig och om vad det kostar kostnader finns i denna PDF! MABBAS_DOSS_samtidsdokumentation_2018

Sjöhistoriska museet under byggtiden 1934-1935. Tre av landets verkliga mästerarkitekter tävlade om att få bygga Sjöhistoriska museet i Stockholm. Ett krav var att det absolut inte fick byggas i funkisstil. Uppdraget gick till Ragnar Östberg. Fotografiet tillhör Sjöhistoriska museets fotoarkiv.