Måndag med Mabbas – Filminstitutets bibliotek och arkiv den 15 maj 2017

Männen som såg till att vi fick ett Filminstitut: Nils Beyer, Ragnar Allberg, Arne Bornesbusch, Robin Hood [Bengt Idestam-Almquist], Gustaf Molander, Per-Axel Branner och E W Olson under ett av Svenska Filmsamfundets arbetsutskotts första möten hösten 1933. Fotograf: okänd.

Varmt välkomna till MABBAS besök på Filmhuset och Filminstitutets bibliotek och arkiv!

DATUM: Måndag 15 maj 2017
SAMLING: 13.55 i Filmhusets foajé alldeles utanför bibliotekets entré. Det finns flera bussar som tar en direkt till Filmhuset eller till en hållplats alldeles nära. Sök fram den buss som passar bäst på: http://reseplanerare.sl.se/bin/query.exe/sn?OK
ANMÄLAN: Senast den 10 maj till Karin Norberg i styrelsen, karin.norberg@riksarkivet.se

PROGRAM
Från 14.00 presenterar bibliotekarie Martin Sundin den publika delen av biblioteket och berättar lite om bakgrunden till verksamheten. Sedan går vi ner till pappersarkivet där Martin och bildarkivarie Krister Collin visar delar av bibliotekets arkiv samt bild- och affischarkivet.
Kring 14.50 tar filmarkivarie Magnus Rosborn över och berättar mer om filmsamlingarna och visar också en av Filminstitutets fryskasematter. Möjligen delar vi upp oss i två grupper efter den inledande visningen av biblioteket men det beror på hur många vi blir.
Besöket beräknas avslutas ca 15.30.
Förbered gärna besöket genom att titta runt på Filminstitutets webbplats: http://www.filminstitutet.se/

Denna inbjudan finns i också pdf-format:
Mabbas_Filminstitutet_15maj2017