Riskanalys och katastrofplaner – Seminarium 28 november 2022

Samlingsöversyner kan göras på olika sätt och av olika anledningar. Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM (CC BY).

Det finns en rad olika risker och hot som kan leda till att samlingar i museer, arkiv och bibliotek skadas och förstörs. Riskanalyser och katastrofplaner är viktiga dokument för att systematiskt arbeta för att minska och förhindra dessa skador.

Erika Hedhammar, utredare på Riksantikvarieämbetet med ansvar för frågor om beredskap och kulturarv, kommer att leda ett digitalt seminarium särskilt för oss medlemmar i Mabbas. Erika Hedhammar kommer att berätta om det arbete som görs både i Sverige och internationellt på det här området och informera om de olika stöddokument som finns tillgängliga för vår sektor.

Tillfälle för frågor finns. För att bättre kunna möta medlemmarnas frågor är det önskvärt om de som deltar på seminariet skickar in frågor och problemställningar i förhand till Lina Ålenius som ansvarar för seminariet från oss i styrelsen.

Seminariet hålls i Teams. Alla som anmäler sig kommer att få nödvändiga instruktioner om hur man ansluter sig. Det är viktigt med en så tidig anmälan som möjligt.

Datum och klockslag: måndag 28 november 2022, kl. 13-14:30.
Anmälan senast: torsdag 24 november 2022 till Lina Ålenius i styrelsen.

Välkommen med din anmälan!
Styrelsen

Länkar hos Riksantikvarieämbetet för förberedelse och mer information
https://www.raa.se/category/riskhantering/
https://www.raa.se/2021/05/kom-igang-med-riskanalys-och-katastrofplaner/
https://www.raa.se/2022/10/ny-handbok-pa-svenska-ska-se-till-att-foremal-inte-skadas-vid-evakuering/

Inbjudan finns även som PDF, obs uppdaterad den 22 november 2022: MABBAS_20221128_Riskanalys_och_katastrofplaner_webb_uppdat