Arkivens dag lördag 13 november 2021 – Röster i arkiven

Bilden visar en lektion i att genomföra ett sammanträde vid kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Julita på 1920-1930-talet. Fotograf: Okänd. Bilden finns i Sörmlands museums samlingar.

Arkivens dag äger rum andra lördagen i november, i år infaller den 13 november. Det gemensamma temat är Röster i arkivet.

För hundra år sedan i år genomfördes i vårt land det första valet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Men även efter 1921 fanns det kvar inskränkande villkor för att få rösta och det var inte förrän 1989 som alla, som hade rösträttsåldern inne, berättigade att rösta. På årets Arkivens dag lyfter många av arkiven i landet fram kvinnorna som kämpade för rösträtten, både lokalt och i större sammanhang. Men det finns också många andra röster i arkiven som både vill och behöver bli hörda. Och framför allt – vilka röster är det som saknas helt i arkiven?

I alla arkiv finns röster, minnen och tankar. Besök arkiven, museer och biblioteken som har öppet. Flera av arrangemangen den 13 november är digitala och du kan därför ta del av vissa program hemifrån. En del av arrangemangen kan du även ta del av långt efter Arkivens dag.

Vi ger er här tre konkreta exempel, resten av arrangemangen kan letas fram på hemsidan för Arkivens dag där det även finns en karta där de olika länen är utmärkta. Eller gå in på hemsidorna till dina egna favoriter bland muserna, arkiven och bibliotek och se hur de uppmärksammar Arkivens dag.

Denna sida finns även att ladda ned som en PDF här: MABBAS_20211111_Arkivens_dag_2021_Roster_i_arkiven

Arkivens dag
Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse.
https://www.arkivensdag.nu/
https://www.arkivensdag.nu/arrangemang/

Arkivens dag arrangerat av Sörmlands museum och Nyköpings stadsarkiv
I en ny utställning lyfts röster ur Sörmlands museums arkiv och Nyköpings stadsarkiv fram.
Vi får bland annat höra om Ada Gustafsson, som var den första kvinnan i Nyköpings Stadsfullmäktige. Vi får också höra om systrarna Karin och Lisa Hall, som startade ett jordbruk tillsammans. Arkiven visas flera gånger och Studierummet är öppet. I både museets och stadsarkivets arkiv finns det gott om röster som vill bli hörda. Museet lyfter fram några av dem – kvinnorna som kämpade för rösträtt, både lokalt och i större sammanhang. Men det finns också andra röster som vi borde lyssna till. Vilka röster är det som saknas i arkiven? Missa inte panelsamtalet som behandlar dessa frågor. Samtalet äger rum kl. 14-15 och sänds via You Tube från Historieverkstaden på Sörmlands museum. Samtalet förs mellan Anna Tascha Larsson, vikarierande chef på Stockholms Kvinnohistoriska och Jonelle Twum, grundare och artistic director på Black Archives Sweden. Larissa Borck, antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands museum, modererar.
https://www.sormlandsmuseum.se/program/arkivens-dag2/?occasion=2021-11-13%2010:00:00

Vidöppet Arkivens dag på Kulturmagasinet i Sundsvall
Kulturmagasinet har öppet hus med stort och brett innehåll. Det är allt ifrån utställningen om bondestudenten Petter Wallmarks korta liv, visningar av museets utställningar, föredrag, släktforskning, guidning i databaserna, Frimärkets dag och vykortsverkstad samt råd om byggnadsvård av Sundsvalls museums byggnadsantikvarie. Samarrangörer är: Sundsvalls museum och Medelpadsarkiv, DIS-Mitt, Midälva Genealogiska Förening, Sundsvalls Frimärks- och Vykortsklubb.
https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturmagasinet/vidoppet-pa-arkivens-dag/

Odensjö Hembygdspodd
På Arkivens dag släpper Odensjö Hembygdsförening ett alldeles nytt avsnitt av sin podd kl 7 på morgonen. Medverkar gör bland annat Ingrid i Gårdshult, död sen många år men hon är en återkommande gäst i podden. Det nya avsnittet handlar annars denna gång om Franse i Gårdshult, en lokal legend som under sitt liv också var en flitig inlämnare av nedtecknade historier till Smålands museum. Rösterna som man hör i Hembygdspodden kommer från människor som levt sina liv i Odensjö socken. Vissa är nu levande, andra döda sen många år. Hembygdsföreningen arbetar med att bevara de muntliga berättelserna om livet i det gamla bondesamhället, ett liv som snabbt är på väg bort.
https://nyahembygdspodden.blogspot.com/p/om-hembygdspodden.html https://nyahembygdspodden.blogspot.com/