Studieresa till Grängesberg och Örebro i Bergslagen 4-5 september 2014

Höstens första aktivitet i föreningen Mabbas är en intressant studieresa till klassiska Bergslagstrakter. Denna gång reser vi först till Grängesberg för att besöka Filmarkivet och ARAB:s fjärrmagasin Gruvstugan Jakobina och sedan till Örebro för att besöka Projektet Digitalis, ett samarbete mellan Stadsarkivet, Länsmuseet och Arbetsförmedlingen, dessutom gör vi ett studiebesök på Arkivcentrum i Örebro. Se nedan i det detaljerade programmet.

Bild 1 är från Filmarkivets entré. Bild 2 är från Fanmagasinet i Jakobina Gruvstuga (foto, båda bilderna: Ana Durán, 2014). Bild 3 och 4 är från Projekt Digitalis webbsidor. Bild 5 visar första bilden i en av Arkivcentrum i Örebros nätutställningar.

Bild 1 är från Filmarkivets entré. Bild 2 är från Fanmagasinet i Jakobina Gruvstuga (foto, båda bilderna: Ana Durán, 2014). Bild 3 och 4 är från Projekt Digitalis webbsidor. Bild 5 visar första bilden i en av Arkivcentrum i Örebros nätutställningar.

Föreningen står för övernattning på vandrarhem i Örebro. Om man önskar ett annat slags boende i Örebro får man stå för det själv. Längst ned finns en länk till en webbplats där man kan hitta lämpliga hotell i Örebro. För de som behöver hjälp med tågtider har vi tagit fram en liten hjälpreda för några anslutningar som vi tror ni kan ha nytta av. Den följer med som särskild bilaga.
Eftersom det snart stundar semestertider och vi behöver i god tid förboka platser både restauranger och vandrarhem vore det bra om era anmälningar – samt information om ni vill att vi bokar plats för lunch och middag och övernattning på vandrarhem den 4/9 – skickas så snart som möjligt men allra senast den 18 augusti till Karin Norberg i styrelsen.

MABBAS styrelse önskar medlemmarna varmt välkomna!

PROGRAM GRÄNGESBERG 4 SEPTEMBER 2014
Kl 13:00–13:40
Gemensam lunch på egen bekostnad på Restaurang Stopet i Grängesberg (ligger alldeles intill stationen). Glöm inte att meddela om du vill att vi bokar plats för dig!

Kl 13:40–14:00
Gemensam promenad till Filmarkivet (20 min).

Kl 14:00–16:00
Studiebesök inklusive filmvisning och fika på Filmarkivet.

Kl 16:10–17:10
Studiebesök i Gruvstugan Jakobina, ARAB:s fjärrmagasin.

Kl 17:10–17:30
Gemesam promenad till Grängesbergs station (20 min).

Kl 17:41–17:58
Tåget till Örebro.

Kl 19:45
Gemensam middag i Örebro på egen bekostnad i förbokad restaurang. Glöm inte att meddela om du vill vara med på middagen! Restaurangens namn och adress meddelas senare.

Övernattning på vandrarhem. Glöm inte att anmäla om du vill att vi bokar plats för dig.

PROGRAM ÖREBRO 5 SEPTEMBER 2014
Kl 9:30–11:30
Studiebesök och fika hos Projekt Digitalis som är ett digitaliseringsprojekt som drivs i samverkan mellan olika parter i Örebro. Där vi kan få ta del av praktiska exempel och få höra om erfarenheter av ett samarbetsprojekt.

Kl 11:30-12:00
Gemensam promenad till Örebro Centrum (20 min).

Kl 12:00–13:00
Gemensam Lunch i Örebro på egen bekostnad i förbokad restaurang.
Namn och adress meddelas senare.

Kl 13:15–15:00
Studiebesök och eftermiddagsfika hos Örebro Arkivcentrum.

Kl 15:00->
Tåg till hemdestination.

INFORMATION OM BESÖKSMÅLEN

Filmarkivet
Kungliga biblioteket (KB), Dillners väg 17 i Grängesberg.
Filmarkivet i Grängesberg är ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer. År 2011 tog KB över verksamheten, som tidigare bedrevs av Svenska Filminstitutet. För att rädda den svenska smalfilmen startade Filminstitutet på regeringens uppdrag en riksomfattande räddningsaktion, och ett nationellt filmarkiv etablerades i Grängesberg 2003. Filmarkivet tar emot och bevarar smalfilmer i formaten 16 mm, 9,5 mm och 8 mm. Det rör sig om dokumenterande, icke-fiktiva filmer som inte producerats för biografvisning. Filmerna speglar 1900-talets historia, främst tiden mellan 1930 och 1980. Här finns skildringar av högtider, platser, miljöer, vardagsliv och fest, men också om företag, hur arbetet organiserades och utfördes, eller om händelser, bebyggelse och natur. Det är film från föreningar, företag, kommuner och privatpersoner som visar vardag och helg, årstidernas växlingar, industrier, kungabesök och mycket mer.

Jakobina Gruvstuga
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), Dillners väg 14, i Grängesberg.
Under 1999 bestämde sig ARAB för att hyra den före detta gruvstugan som fjärrmagasin. Både laven och gruvstugan finns kvar, däremot inte gångbron mellan dem. Gruvstugan renoverades, duscharna försvann liksom omklädningsskåpen. Men mycket av det ursprungliga är kvar, bland annat de vita kakelväggarna. ARAB:s verksamhet i Jakobina kom igång i månadsskiftet februari/mars 2000. Den första åtgärden var att flytta samtliga fanor och standar med tillbehör till Jakobina. Allteftersom transporterades mängder av arkiv dit. Tanken från början var att disponera lokalerna under en övergångstid tills man hittat lämpliga lokaler att samla hela ARABs bestånd. Nu har flytten tillbaka söderut startat och ARAB:s verksamhet i gruvstugan tar slut den 31 december 2015.

Projekt Digitalis
Örebro stadsarkiv och Örebro läns museum har tillsammans med Arbetsförmedlingen startat ett projekt där bilder och dokument ur arkiven digitaliseras. Syftet är att tillgängliggöra samlingarna för alla intresserade såsom allmänheten, massmedia, myndigheter, skolelever och studenter. De som arbetar i projektet är personer i det sk FAS 3 samt en arbetsledare. Som mest kommer fjorton personer att kunna arbeta i projektet samtidigt. Resultatet kommer att bli sökbart via Örebro stadsarkivs hemsida. Projektet finns i stadsarkivets lokaler på Kaserngården 4, cirka 1-1,5 km från stadskärnan, ungefär 20 minuters promenad. Stadsbuss finns och tar 5 minuter (avgår vid Örebro Slott, linje 8, går kl :05, :25, :45 varje timme)

Arkivcentrum i Örebro
ArkivCentrum Örebro län bildades den 1 januari 2007 och är en sammanslagning av det som tidigare hette Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv. Här återfinns nästan 6 000 hyllmeter arkivhandlingar från länets föreningar och företag. Arkivcentrum arbetar aktivt på flera plan för att väcka intresse, förvalta och synliggöra länets historia. I Arkivcentrum förvaras 5,8 km handlingar från drygt 4 600 föreningar och över 760 företag. På föreningssidan är spännvidden stor, även om tyngdpunkten ligger på de klassiska folkrörelserna, dvs frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Företagsarkiven företräder de flesta branscher. Handlingarna omfattar tiden från 1500-talet till 2000-talet.

LÄNKAR OCH MER INFORMATION
Filmarkivet: http://www.kb.se/samlingarna/Film-tv-och-radio2/Filmarkivet-i–Grangesberg/
Om Jakobina Gruvstuga i Grängesberg: http://www.arbark.se/om/grangesberg/
Projekt Digitalis, Örebro Stadsarkiv: http://www.orebro.se/12745.html
Projekt Digitalis, Örebro läns museum http://www.olm.se/1334.html
Arkivcentrum i Örebro: http://www.arkivcentrum.t.se/index.htm
Titta även gärna på Arkivcentrums nätutställningar: http://www.arkivcentrum.t.se/utstallning/utstallning.htm
Läs mer om gruvdriften och om Bergslagen genom att starta här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergslagen
Hotell och vandrarhem i Örebro: http://www.booking.com
MABBAS hemsida: http://www.mabbas.org

Informationen om studiresan finns i sin helhet som pdf-fil här > Mabbas_Studieresa_till_Bergslagen_sept2014
Ett urval tågtider finns i denna pdf-fil > mabbas_studieresa_bergslagen_september2014_uppdaterade_tagtider