Hallwylska Museet 1 november 2022

Katalogarbetarna August Lundgren, Carl Andersson och Signe Carlson i palatsets gästrum 5. 1920-tal. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

Höstens första medlemsaktivitet är ett studiebesök hos Hallwylska Museet. Vi får träffa intendenterna Annika Williams och Samuel Norrby. De kommer att visa oss museet och berätta om arkiv, fotografier och bibliotek. Vi kommer att få veta mer om hur museets personal har arbetat med att digitalisera sina samlingar och särskilt när det gäller den samling som just nu är mest aktuell – arkivet.

För den som vill förbereda besöket finns det, efter vägbeskrivningen, lite mer information om museet och dess skapare samt länkar till ytterligare information om samlingarna och om personalens arbete med digitaliseringen av samlingarna.

Tid: tisdag den 1 november 2022 kl. 9.30–11.00 (cirka).
Adress: Hamngatan 4, Stockholm
Anmälan till styrelsen: styrelsen.mabbas@gmail.com, vi behöver ha era anmälningar senast torsdag den 27 oktober 2022. Maximalt antal deltagare: 25 personer.

Vägbeskrivning
Närmaste tunnelbanestationer är Kungsträdgården och Östermalmstorg. Spårvagn linje 7 och några av SL:s innerstadsbussar stannar i närheten av museet vid Nybroplan, Hamngatan och Norrmalmstorg. Sök via SLs reseplanerare: https://sl.se/sv/

Mer om Hallwylska museet
Museet är en persons vision och verk, nämligen grevinnan Wilhelmina von Hallwyl. Hon var vid förra sekelskiftet en av Sveriges största samlare av både konst och konsthantverk. Allt eftersom hennes samling blev större och större föddes tanken på att skapa ett museum. Arbetet med att upprätta ett katalogverk över samlingarna påbörjades 1906 under ledning av grevinnan själv. Arbetet pågick under flera decennier och när det var klart hade man ett katalogverk om hela 78 volymer som trycktes i 110 exemplar mellan åren 1926 och 1956.

I katalogverket finns alla föremål noggrant beskrivna, inklusive material i bibliotek och arkiv. Även inredning, möbler, fordon och vanliga vardagsföremål som tillhörde makarna och hemmet är beskrivna. Grevinnan och hennes make Walther donerade huset och samlingarna på Hamngatan nr 4 till svenska staten 1920, men de bodde kvar där till sin bortgång. Walther gick bort 1921 och Wilhelmina 1930. Hallwylska museet öppnades för allmänheten 1938. Idag är Hallwylska museet en del av myndigheten Statens historiska museer, SHM.

Wilhelmina och hennes katalogpersonal. 1920-tal. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

Det Hallwylska katalogverket är än idag fortfarande en källa till kunskap om samlingarna och ett tidsdokument som visar ambitionsnivån med museiskapandet. Samlingen är digitaliserad och museets personal arbetar ständigt med att berika informationen i databasen som finns tillgänglig att söka i på nätet och är fri att använda.
Museet delar databas med de andra museerna som ingår i myndigheten Statens historiska museer vilket innebär att den även omfattar samlingar från Ekonomiska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum.

Mer om samlingsdatabasen och digitaliseringsarbetet hos SHM
De flesta bilderna på föremål från samlingarna är licensierade med CC BY vilket innebär att de är fria att använda, under förutsättning att upphovsman och/eller Hallwylska museet anges i samband med bildens publicering.

Mer om de Hallwylska samlingarna: https://hallwylskamuseet.se/om-oss/samlingarna/

SHMs databas, sökfunktionen (profil Hallwylska): https://samlingar.shm.se/sok?query=&type=object&institution=Hallwylska%20museet

Digitala SHM är en blogg om det digitala utvecklingsarbetet på Statens historiska museer. Här kan man läsa mer om digitala produktioner och aktiviteter, både i fysiska utställningar, på nätet och i andra former: https://shm.se/blogs/digitala_shm/

Riksantikvarieämbetets guide till museernas digitalisering
Information och länkar till omvärldsbevakning av museernas digitalisering, inte bara den som sker i Sverige. Guiden ger vägvisning till vad som sker inom området, de senaste nyheterna och hur man själv kan delta i nyhets- och kunskapsutbytet med kollegor. Guiden förutsätter kunskaper om olika plattformar på nätet:
https://www.raa.se/museer/publikt-arbete/digital-formedling/sa-kan-du-omvarldsbevaka-museernas-digitalisering/

Wilhelmina von Hallwyl och Bengt Claudelin i palatsets gästrum 3. 1920-tal. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

Denna inbjudan finns även som pdf här: MABBAS_20221101_Hallwylska_museet