Årsmöte den 24 maj 2021

Ett möte i tid och rum. Bild tagen vid Årsmötet 2019 som vi höll i det nyöppnade Sörmlands museum då vi även fick göra ett uppskattat besök i museets berättande magasin. Foto: Ana Durán, Mabbas

Årsmötet 2021

Årsmötet i år sker helt digitalt på grund av den rådande Coronapandemin och de rekommenderade fortsatta restriktionerna. Kallelsen finns att hämta här nedan, där finns information om hur man anmäler sig till det digitala årsmötet. Meddelande om att årsmötet skulle bli den 24 maj gick ut via e-post till alla medlemmar den 15 mars 2021. Ytterligare meddelande med detaljer om årsmötet skickas till medlemmarna via e-post.

Tid för det digitala årsmötet: 2021-05-24, kl. 13:15.
OBS att anmälan krävs! Sista datum för anmälan är torsdagen den 20 maj 2021. Instruktioner finns i kallelsen nedan.

Liksom förra året kan man även delta via poströstning, poströsningsblanketten kan hämtas här nedan, instruktioner finns på blanketten. Alla övriga handlingar till årsmötet finns också att hämta från den här sidan.

Årsmötet är genomfört och protokollet finns här:
MABBAS_Arsmote_2021_Protokoll

Årsmöteshandlingarna 2021

Kallelse till årsmötet 2021, med instruktioner för anmälan: Mabbas_Arsmote_2021_Kallelse_korrigerad

Dagordningen för årsmötet 2021: Mabbas_Arsmote_2021_Dagordning

Verksamhetsberättelsen för 2020: Mabbas_Arsmote_2021_Verksamhetsberattelse_for_2020

Bokslutet för 2020: Mabbas_Arsmote_2021_Bokslut_for_2020

Revisionsberättelsen för 2020: Mabbas_Arsmote_2021_Revisionsberattelse_for_2020

Valberedningens förslag till beslut: Mabbas_Arsmote_2021_Valberedningens_forslag

Poströstningsblankett, med instruktioner: Mabbas_Arsmote_2021_Postrostningsblankett

Dokument från tidigare årsmöten

Protokollet från årsmötet 2020: Mabbas_Arsmote_2020_protokoll

Länk till tidigare års verksamhetsberättelser: Mabbas_Arsmote_2021_Verksamhetsberattelse_for_2020

Länk till tidigare års årsmötesprotokoll: https://foreningenmabbas.wordpress.com/mabbas-arkivet-2/arsmoten/

%d bloggare gillar detta: