Ett nytt år och en ny vår med Mabbas

Geometrisk avmätning gjord av Adolf Castman 1969. Lantmäteristyrelsens arkiv, Hackerstad nr 1-2, Östergötlands län

Välkomna till ett nytt år och en ny vår med Mabbas!

Även om några av våra kulturarvsinstitutioner har börjat öppna upp gradvis och andra hoppas kunna göra det snart, är situationen fortfarande så osäker att det för oss är svårt att planera in studieresor och studiebesök även om vi fortfarande hoppas att förra vårens inställda studieresa till Skåne snart ska kunna bli av.

Vi vill därför informera er om att styrelsen beslutat om att flytta fram vårt årsmöte till att äga rum under eftermiddagen måndagen den 24 maj 2021. Normalt håller vi våra årsmöten före mars månads utgång. Vi kommer att ordna årsmötet digitalt liksom vi gjorde förra året och det kommer även att vara möjligt att delta genom poströstning. Vi skulle gärna även vilja kunna hålla mötet fysiskt, men det är helt avhängigt hur pandemin utvecklar sig. Mer detaljer kring årsmötet liksom kallelse och årsmöteshandlingar sänder vi ut till er via e-post separat lite längre fram.

I denna medlemsinformation har vi återigen samlat exempel på det stora och varierade digitala utbud som finns och som vi hoppas är till nytta och glädje för våra medlemmar. Tänk på att många av de länkar som vi delat med av oss i tidigare utskick, till stora delar, fortfarande är lika aktuella som tidigare. I listan den här gången har vi bara tagit med länkar till sådant som vi tror att ni inte har fått från oss förut.

Ni får inte missa Malmö Museers fantastiska personals särskilda present till sina besökare och oss alla! En annan present är bilden ovan ett exempel på. Den ingår nämligen i Lantmäteriets samling av historiska kartor som nu är tillgängliga för alla – helt gratis. Lägg märke till att det är den vackert klädda damen som håller kartans skala i sin hand.

Fortsätt att vara rädda om er, fortsätt att hålla i, hålla ut och hålla tummarna för att vi snart kan ses igen.

15 mars 2021
Styrelsen

Arbetets museum – Dokumentärfotosalongen 2021
Ansökan till Dokumentärfotosalongen 2021 har öppet 1 mars– 2maj 2021. Salongen kan eventuellt helt eller delvis bli digital. Salongen är öppen för alla.
https://www.arbetetsmuseum.se/dokumentarfotosalong/2021

Bläddra – tillgängliga e-böcker på minoritetsspråk
Kungliga biblioteket utvecklar just nu Bläddra, en digital bibliotekstjänst som lyfter fram litteratur på nationella minoritetsspråk. Tack vare projektet kan böcker på samiska och romani chib – som tidigare inte funnits i elektronisk form – bli fritt tillgängliga. Det långsiktiga målet är att tjänsten även ska omfatta material på finska, meänkieli och jiddisch.
https://kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2021-03-10-bladdra—tillgangliga-e-bocker-pa-minoritetssprak.html

Bohusläns museum – film och ljudsamlingen
I Bohusläns museums filmsamling finns cirka 800 filmer från 1920-talet till idag. Filmerna är av vitt skilda slag och vi har allt från journalfilmer om turistmålet Bohuslän, till filmer om industrier och verksamheter längs kusten, dokumentationer av äldre hantverk och intervjuer med bohuslänningar. I samarbete med projektet Göteborgskulturer på stan 1621-2021 och Kungliga Biblioteket digitaliseras samlingen. Ljudsamlingen omfattar omkring 500 ljudupptagningar. Där ingår framför allt inspelningar av dialekter och folkmusik från Bohuslän.
https://digitaltmuseum.se/owners/S-BM
https://digitaltmuseum.se/search/?aq=owner%3A%22S-BM%22+type%3A%22Video%22

Centrum för Näringslivshistoria – Arkivpedagogik
Arkivpedagogik – Nyckeln till kulturarvet. Lyssna på ett samtal mellan en skolpedagog och en arkivarie om arkivpedagogikens utveckling och om hur Centrum för Näringslivshistoria arbetar med att nå ut till skolan bland annat genom sin plattform Företagskällan.
http://www.naringslivshistoria.se/cfn-nyheter/arkivpedagogik-nyckeln-till-kulturarvet/
https://www.foretagskallan.se

Digiteket
Digiteket är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för de som jobbar på bibliotek. Syftet är att vara en guide genom den ibland snåriga digitala djungeln. Digiteket har byggts av digitala biblioteket i Malmö stad i samarbete med den digitala byrån KAN på uppdrag av Kungliga biblioteket.
http://www.digiteket.se/

Dunkers Kulturhus – WORKS
Danska fotografen och bildkonstnären Trine Søndergaards utställning WORKS skulle ha öppnat i december förra året vilket pandemin satte stopp för. Istället visas utställningen som en digital konstupplevelse där vardagligt och högtidligt ges lika stort utrymme och underströmmarna av melankoli, förlust och bilden som ett tillstånd bortom språket. Man kan vandra runt i utställningen och ta del av fotografier, berättelser och intervjuer fram till 14 maj 2021. Utställningen är producerad i samarbete med Göteborgs konstmuseum
https://dunkerskulturhus.se/utstallningar/trine-sondergaard-works/

Genealogiska Föreningen
Filmade föreläsningar som är öppna för alla och en lista över de filmer som kräver medlemskap.
http://www.genealogi.net/filmade-forelasningar/

Göteborgs konsthall
Här hittar du konsthallens digitala verksamhet. Välkommen att ta del av konstnärliga upplevelser, visningar, konstnärssamtal och workshopfilmer.
http://www.goteborgskonsthall.se/gkh-digitalt/

Göteborgs konstmuseum – upplev museet digitalt
På den här sidan finns museets digitala resurser – från museets omfattande samling där du kan botanisera bland verk och webbutställningar till digitala visningar och nyheter i sociala medier.
http://www.goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/digiseum/

Göteborgs stadsmuseum – upplev museet digitalt
På den här webbsidan finns museets digitala resurser. Ta del av museets omfattande samlingar, lyssna på podcast, läs berättelser och nyheter i sociala medier och mycket mer.
https://goteborgsstadsmuseum.se/besoka-museet/digiseum

Jönköping läns museum – Minifredag Digitalt
Med inspiration från konstverk och föremål i samlingarna skapas något nytt. Museets pedagoger handleder genom korta filmer på YouTube. Häng med hemifrån och skapa så länge ni vill. Aktiviteten är främst riktad till de yngsta barnen i sällskap av vuxna. Perfekt för hela familjen i hemmets lugna vrå! Alla filmer nås via museets YouTube-kanal.
https://jonkopingslansmuseum.se/se-och-gora/kalender/for-barn/minifredag_digitalt/
https://www.youtube.com/jkpglm

Konstfrämjandet Jämtland – Det naturliga kontraktets arkiv
Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Mittuniversitetet och SLU Umeå samarbetar om ett konstnärligt och samtidsdokumenterande residensprojekt där förhållandet till landskapet omformuleras genom platsspecifika konstnärliga och naturvetenskapliga metoder. I en mobil vistelsestruktur, samlar deltagarna på olika sätt in tankar, objekt och förlopp, för att genom olika tillvägagångssätt finna sätt att mäta och kartlägga en plats. Dessa kunskaper och erfarenheter samlas i ett fysiskt arkiv och blir ett sätt att presentera varierande tillvägagångssätt för arbete med natur, platsspecifik konst och fältarbete.
http://www.jamtland.konstframjandet.se/aktuellt/det-naturliga-kontraktets-arkiv/

Kulturhuset Barbacka i Kristianstad
Här finns digitala aktiviteter som alla kan ta del av hemifrån. Alla ordinarie aktiviteter såsom lovverksamhet, KabLab och Öppen Ateljé har tillfälligt blivit digitala.
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/kultur/kulturhuset-barbacka/barbacka-online/

Lantmäteriet – Historiska och Dekorativa kartor
Nu är många av Lantmäteriets historiska kartskatter tillgängliga för alla, helt gratis. Tjänsten Historiska kartor kommer att vidareutvecklas under året och bland annat få ett mer användarvänligt gränssnitt. En annan förhoppning är att kartbilderna ska gå att öppna i pdf-format. Idag öppnas de genom ett program som finns att hämta via Lantmäteriets hemsida.
https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/nyheter/2021/lantmateriet-bjuder-pa-gratis-bilder-fran-unikt-kartarkiv/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/dekorativa-kartor/

Litteraturbanken – Diktens museum
Diktens museum är Litteraturbankens utställningshall. Här presenteras större och mindre utställningar om allt som hör litteraturen till: utställningar om poesi, om prosa, om trubadurdiktning och visor, om författarfotografier, diktinläsningar och handskrifter.
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/

Malmö Konstmuseum – De som sår
I sex månader har det offentliga ljudkonstverket De som sår mött boende i stadsdelen Rosengård i Malmö. Verket utgår från ett område med kolonilotter intill tågspåren i Södra Rosengård. Genom ljudverket tillvaratas berättelser från området, och därmed minnet av en historia som annars inte skulle ha bevarats på samma sätt. Verket är producerat av Statens konstråd och har köpts av Malmö konstmuseum och är nu en del av museets samling. Verket kan man ta del av på webbplatserna för Statens konstråd och Malmö Konstmuseum.
http://www.statenskonstrad.se/konst/de-som-sar/
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Konstmuseum/Malmo-Konstmuseum-hemifran.html

Malmö Museer – personalen dansar
Personalen på museerna i Malmö saknar sina besökare och längtar så efter att öppna museet igen. I ekande tomma lokaler har de spelat in sin version av danstrenden Jerusalema Dance Challenge. Dansen har fått stor spridning i sociala medier världen över för att visa på en samhörighet under året med pandemi.
http://www.facebook.com/malmomuseer/videos/797929067822544

Naturhistoriska riksmuseet – Möt Dino-Doris online
Häng med in och upplev klipp med Dino-Doris, testa dino-quiz eller ställ en fossil-fråga till henne.
https://www.nrm.se/besokmuseet/motdinodoris

Riksantikvarieämbetet – E-kurs om ohälsosamma ämnen i samlingar
Museisamlingar kan innehålla en mängd olika ohälsosamma ämnen som kan innebära arbetsmiljörisker. Passa på att lära dig mer om vilka ohälsosamma ämnen som kan finnas och hur man kan tänka kring det. Kursen tar ca 30 minuter att genomföra och fungerar på alla datorer, plattor och telefoner. Obs kursen är uppdaterad.
http://www.raa.se/2021/03/e-kursen-ohalsosamma-amnen-i-samlingar-2-0/

Riksantikvarieämbetet – höstmöte blev vårmöte
Höstmötet 2020 med temat Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld, flyttades fram till våren 2021 med anledning av pandemin. Konferensen livesändes som vanligt men utan deltagare på plats. Missade du konferensen eller vill du återse vissa delar? Då kan du hitta alla inspelade programpunkter deras Youtubekanal. Återblick och information om tidigare höstmöten finns också att ta del av där.
http://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/hostmotet/
https://www.youtube.com/channel/UCagnPy0JPimGTqTzv1YQBpQ

Riksarkivets Podd
Poddserien fylls hela tiden på med nya avsnitt.
https://riksarkivet.se/dokumenten-berattar

Riksförbundet Sveriges Museer – två nya rapporter
Museer under press 2021 – 91 museichefer om läget i landet. Sveriges Museers årliga rapport om läget i museisektorn visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar. Rapporten tar också upp vilka lärdomar pandemin fört med sig för museerna. Museibesöken 2020 – 124 museer om museibesöken 2020. Besöken till museerna har rasat med över 50 procent under 2020. Samtidigt har 216 miljoner digitala besök gjorts i museernas utbud online. Den digitala totalsiffran redovisas för första gången i Sveriges Museers rapport om museibesöken 2020.
http://www.sverigesmuseer.se/pressrum/publikationer/

Riksförbundet Sveriges Museer – Verktygslådan
Den svenska demokratin fyller hundra år. Svenska museer har en unik kunskapsskatt om samhällets utveckling och har en viktig roll som kunskapsförmedlare. Verktygslådan bidrar med inspiration och verktyg som museer kan använda för att jobba demokratistärkande.
https://verktygslada.sverigesmuseer.se/

Röhsska museet – upplev museet digitalt
Alla digitala resurser – från museets omfattande samlingar där du kan botanisera bland verk och föremål från olika tider till berättelser och nyheter i sociala medier.
https://rohsska.se/besoka/digiseum/

Sjöfartsmuseet Akvariet – upplev museet digitalt
Museets digitala verksamhet där du kan ta del av museets omfattande samling, lära dig mer om clownfiskar, läsa om olika människoöden och mycket annat.
https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/digiseum-ta-del-av-museet-digitalt

Stockholms Kvinnohistoriska – Arkivism
Arkivism samlar erfarenheter från insatser som hembygdsföreningar, arkiv och många andra över hela Sverige redan gjort och initierar nytt samverkansarbete på flera nivåer. Det krävs rent detektivarbete ibland att hitta de dolda kvinnorna i arkiven. Ta även del av Kvinnohistoriskas dokumentationer av sin publika verksamhet – hemifrån! Scrolla sidorna ända ned till botten för att hitta till allt.
https://www.kvinnohistoriska.se/arkivism
https://www.kvinnohistoriska.se/fran-hemmet

Stockholm Medeltidsmuseum och Stadsmuseum – följ våra digitala visningar
Tisdagar kl. 13.00 publiceras digitala nya visningar på video, jämna veckor från Medeltidsmuseet och ojämna veckor från Stadsmuseet.
https://video.stockholm.se/tag/digitalavisningar/medeltidsmuseet/stadsmuseet

Tekniska museet
Museet samlar pedagogiska uppdrag och tips på hur ni kan uppleva hemifrån och i klassrummet.
http://www.tekniskamuseet.se/upplev/tekniska-hemifran/
http://www.tekniskamuseet.se/skola/tekniska-i-klassrummet/

Denna information finns även som pdf här: MABBAS_20210315_Nytt_ar_o_Ny_var_uppdat

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: