Jul och Nyår med Mabbas och klappar som varar länge

Julmarknad på Stortorget i Stockholm. Litografi av C A Dahlström, trol. 1850-tal. Bilden kommer från Nordiska Museets Julblogg från 2014-2016.

Årets sista medlemsinformation från Mabbas består återigen av exempel på det numera stora digitala utbud som kommer från våra kulturarvsinstitutioner runt om i landet. Den pågående pandemin och de utökade besöks- och reserestriktionerna som nu råder har inneburit att det nu finns mer sådant material att ta del av än tidigare.

Här nedan har vi samlat länkar till mycket av allt detta, vi gör inte anspråk på att vara heltäckande. En del hör samman med de stundande julhelgerna och nyårsskiftet men de flesta gör det inte. Den här gången har vi även tagit med information om utställningar, berättelser och workshoppar vilket kan passa bra inför kommande ledigheter. Vår förhoppning är självklart att de tillsammans med visningar, föreläsningar, artiklar och andra djupdykningar kring samlingar och arkiv också ska fungera som inspiration. Efter alla länkarna finns några exempel på julkort som ingår i Postmuseums stora samling.

Vi har i styrelsen även tagit beslut om gratis medlemskap under 2021. Det gäller såväl gamla medlemmar som nya. De som önskar bli nya institutionsmedlemmar eller nya enskilda medlemmar behöver dock kontakta vår kassör och medlemsansansvariga Agneta Höglander med era uppgifter. De uppgifter som Agneta behöver ha om er framgår här: https://foreningenmabbas.wordpress.com/foreningen-mabbas/medlemskap och hennes kontaktuppgifter finns här: https://foreningenmabbas.wordpress.com/foreningen-mabbas/styrelsen/.

Så önskar vi i styrelsen er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

ArkDes
Arkdes Instagramtävling #Rikskakan2020 (tävlingsbidrag lämnas senast 7 januari 2021): https://arkdes.se/pepparkakshus-2020/delta-i-var-instagramtavling-rikskakan2020/
Pepparkakshus 2020 i 3D och AR: https://arkdes.se/pepparkakshus/
Inspelad vernissage av Konstig känsla känns bra: https://arkdes.se/arkdes-play/virtuellt-vernissage-konstig-kansla-kanns-bra/
Virtuell vernissage Kiruna Forever i 360°: https://arkdes.se/arkdes-play/virtuell-vernissage-kiruna-forever-i-360/
ArkDes Play (audioguider, föreläsningar, seminarier, debatter, trailers, utställningar och samtal): https://arkdes.se/play/

Arbetets museum
Digital salong för dokumentärfoto 2020: https://www.arbetetsmuseum.se/utstallning/dokumentarfotosalong-2020/

Armémuseum
Digitala visningar: https://www.armemuseum.se/digitala_visningar/

Blekinge Museum
Virtuella museet (utställningar, länkarna finns i listen till vänster): http://www.blekingemuseum.se/pages/200
Museets bildspel (länkarna finns i listen till vänster): http://www.blekingemuseum.se/pages/573
Museets filmer på Youtube (visningar, handledningar, med mera): http://www.blekingemuseum.se/pages/1646

Centrum för Näringslivshistoria
Företagen berättar själva: https://www.naringslivshistoria.se/cfn-nyheter/foretagen-berattar-sa-jobbar-vi-med-var-historia/
Företagshistoria online: https://www.bizstories.se/

Dalarnas museum
Lär dig mer (pyssel, bakning): https://dalarnasmuseum.se/verksamhet/kunskapsfordjupning/
Lär dig mer genom filmer med kunskapsfördjupning: https://dalarnasmuseum.se/verksamhet/kunskapsfordjupning/film/
Lär dig mer genom filmer från förr (från arkivet): http://dalarnasmuseum.se/verksamhet/kunskapsfordjupning/film/filmer-fran-forr/
Samtal från Ljugarbänken (hantverk, bygdemål, traditioner, med mera): http://dalarnasmuseum.se/verksamhet/kunskapsfordjupning/samtal-fran-ljugarbanken/
Digital undervisningsresurs: https://www.dalarnasmuseum.se/anlita-oss/skolan/sveriges-historia/

Designarkivet – Arkiv för Svensk Formgivning
Designbloggen (bildspel, artiklar): https://www.kalmarkonstmuseum.se/designarkivet/designbloggen/

Digisam
Digitalisering i fler dimensioner – utbildning om föremålsdigitalisering (6 utbildningstillfällen): http://www.digisam.se/digitalisering-i-fler-dimensioner-utbildning-om-foremalsdigitalisering/

DigitaltMuseum
Digitalt material från museer i Sverige och Norge: https://digitaltmuseum.se/

Dunkers Kulturhus
Utställningsarkivet (filmer): https://dunkerskulturhus.se/dunkers-kulturhus-alltid-oppet-online/utstallningsarkivet/

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet
Digitala föreläsningar: https://ekonomiskamuseet.se/utforska/forelasningar/

Eskilstuna stadsmuseum
Besök museet hemifrån: https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/museer-och-konst/eskilstuna-stadsmuseum/besok-museet-hemifran.html

Forum för levande historia
Filmer, samtal och föreläsningar: https://www.levandehistoria.se/film/search?type=46

Fotografiska
Besök museet hemifrån: https://www.fotografiska.com/sto/besok-fotografiska-hemifran/

Gotlands Museum
Digitala visningar och vandringar: https://www.gotlandsmuseum.se/digitala-visningar-och-vandringar/ OBS, man behöver inte ha något Facebook-konto för att nå visningarna. Kryssa bara bort rutan om inloggning som dyker upp.

Göteborgs stadsmuseum
Museets Digiseum (podd, filmer, vandringar, utställningar, audiovisuellt, pedagogik, med mera): https://goteborgsstadsmuseum.se/besoka-museet/digiseum
Museets Youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UC8W_yrKv2fCdZ85pm71d_aw

Göteborgs konstmuseum
Museets digitala resurser (filmer, visningar, bildspel, med mera): https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/digiseum/

Hallwylska museet
Digitalt utbud: https://hallwylskamuseet.se/sv/utforska/upptack-museet-digitalt

Historiska museet
Museet digitalt (föreläsningar, kunskapsfilmer från UR, quiz, pyssel med mera): https://historiska.se/besok-museet-digitalt/
Museets videofilmer: https://historiska.se/upptack-historien/filter/+video/

Höganäs Museum
Julsalong 2020: http://www.hoganasmuseum.se/sidor/video3/julsalong.mp4

Jönköping läns museum
Digitala upplevelser hemifrån (filmer, utställningar, sagor): https://jonkopingslansmuseum.se/se-och-gora/kalender/evenemang/digitalt/

Kalmar läns museum
Museets digitala kanaler (filmer, poddar): https://www.kalmarlansmuseum.se/vara-kanaler/

Kristinehamns konstmuseum
Digitala visningar: https://www.kristinehamn.se/kristinehamns-konstmuseum/utstallningar/digitala-visningar/

Kulturmagasinet – Helsingborgs museer
Digitala museet: https://kulturmagasinet.helsingborg.se/kulturmagasinets-podcast/

Kulturen i Lund
Digitalt museum (visningar, föredrag, filmer, årsböcker med mera): https://www.kulturen.com/digitalt-museum/

Kulturparken Småland – Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor.
Museet kommer till dig – Kulturparkens digitala satsningar (podd, soffvandringar, med mera): https://kulturparkensmaland.se/

Kungliga Slotten
Artiklar och filmer: https://www.kungligaslotten.se/artiklar-och-film.html?besoksmal%5B%5D=4.46ca39931600d1b7b981945

Landsarkivet i Östersund
Arkivet Online (handledningar, kurser, podd, filmer): https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv
Arkivets bilddatabas: https://kulturarv.lindesberg.se/categories
Julkalender och fler historiska bilder på Instagram: https://www.instagram.com/kulturenhetenlinde/

Livrustkammaren
Museet digitalt: https://livrustkammaren.se/sv/utforska/besok-oss-digitalt

Länsmuseet Gävleborg
Filmer om konsten: http://lansmuseetgavleborg.se/konstsalarna
Filmer om samlingarna: http://lansmuseetgavleborg.se/samlingar
Digitala utställningar: http://lansmuseetgavleborg.se/digitala-utstallningar

Magasin III
Magasin III Play (poddar, filmer): https://www.magasin3.com/stockholm/program/play/

Malmö Museer
Malmö Museer hemifrån (föredrag, utställningar, foton och filmer): https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Museer/Malmo-Museer-hemifran.html

Malmö Stadsarkiv
Historisk film: https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-Stadsarkiv/Historisk-film.html

Marinmuseum
Filmer: https://www.marinmuseum.se/besok-oss/filmer
Ljudguide: https://www.marinmuseum.se/besok-oss/ljudguide
Fördjupningar på DigitaltMuseum: https://www.marinmuseum.se/samlingarna/fordjupningar-pa-digitaltmuseum

Moderna Museet Stockholm
Soffvisningar: https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/soffvisningar/
Skapa som konstnärerna på museet: https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/besok-museet/familj/skapa-som/
Moderna Museet-podden: https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/om-museet/podd-video/moderna-museet-podden/
Moderna Museets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/ModernaMuseetVideos

Moderna Museet Malmö
Skapa hemma: https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/besok-museet/familj/skapa-hemma/
Skapa hemma – Tillåt dig själv att inte veta: https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/2020/12/03/skapa-hemma-tillat-dig-sjalv-att-inte-veta/
Utställningen Giacometti – Ansikte mot ansikte (introduktion): https://www.youtube.com/watch?v=SLSES2N2xgE
Utställningen Hilma af Klint (fördjupning, verkstad och filmer): https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/utstallningar/hilma-af-klint/smakprov-fran-hilma-af-klint/
Ateljébesök: https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/aktiviteter/konstnarerna-tar-ateljebesok/

Musikverket
Onlinepublikationer (för filmer och ljudpresentationer scrolla till nedre delen av sidan): https://musikverket.se/svensktvisarkiv/publikationer/onlinepublikationer/
Djupdykningar i Visarkivet (med länkar till filmer och ljudfiler): https://musikverket.se/aktuelltfransvensktvisarkiv/
Ladda ned noter: https://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/ladda-ner-noter/
Inspelningar: https://musikverket.se/svensktvisarkiv/i-samlingarna/inspelningar/

Nationalmuseum
Museet online för barn: https://www.nationalmuseum.se/aktiviteter/aktiviteter-f%C3%B6r-barn-och-familj/museet-online-f%C3%B6r-barn
Ateljéns tips: https://www.nationalmuseum.se/aktiviteter/atelj%C3%A9ns-tips-f%C3%B6r-hemmafix
Upplev museet hemifrån: https://www.nationalmuseum.se/bes%C3%B6k-museet/tre-minuter-p%C3%A5-nationalmuseum
Färgad av originalet: https://www.nationalmuseum.se/bes%C3%B6k-museet/f%C3%A4rgad-av-originalet

Naturhistoriska riksmuseet
Museet online: https://www.nrm.se/besokmuseet/motossonline.9006532.html
Jullovstips från Digitala museet: https://www.nrm.se/besokmuseet/jullov2020/valkommeninidetdigitalamuseet.9007792.html
Jullovstips utomhus: https://www.nrm.se/besokmuseet/jullov2020/utinaturen.9007758.html

Nordiska Museet
Julstämning ute och inne (visningar, pyssel, quiz, wienervalskurs, sånghäften): https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/julstamning-med-nordiska-museet
Jul & Nyår (om våra traditioner): https://www.nordiskamuseet.se/arets-dagar/jul-nyar
Julbloggen (drevs 2014-2016 fortfarande aktuell): https://www.nordiskamuseet.se/blogg/julbloggen

Nybro kommunarkiv
Svart på vitt (film): https://nybro.se/start/nyheter/arkivens-dag-svart-pa-vitt/

Postmuseum
Gatuslang (Livepodd om blå linjen): https://www.postmuseum.se/aktuellt/livepodd-gatuslang-pa-postmuseum/
Brev till mig själv 1994-2019 (podd): https://www.postmuseum.se/brev-till-mig-sjalv-en-podd/
Nils Johansson – brevbärare och fotograf (utställning): https://www.postmuseum.se/digital-utstallningar/nils-johansson/
Julkort ur museets samlingar: https://www.postmuseum.se/digital-utstallningar-kategori/vara-julkort/

Prins Eugens Waldemarsudde
Museets videofilmer: https://vimeo.com/waldemarsudde

Riksantikvarieämbetet
Evenemang och upplevelser (mycket digitalt som har varit och är kommande): https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/
Andra seminarier, workshoppar och event (mycket digitalt som har varit och är kommande): https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/

Riksarkivet
Arkivpodden: https://riksarkivet.se/arkivpodden
Riksarkivets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/RiksarkivetSverige/videos

Röhsska museet
Museets digitala verksamhet (filmer, workshops, utställningar, med mera): https://rohsska.se/besoka/digiseum/

Scenkonstmuseet
Museet i videoformat: https://scenkonstmuseet.se/museet-i-videoformat/

Sjöfartsmuseet Akvariet
Museets digitala verksamhet: https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/digiseum-ta-del-av-museet-digitalt
Min flykt över havet (filmer från utställningen): https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/min-flykt-over-havet-pa-stadsbiblioteket
Akvariet, Tropiska vatten (film): https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/akvariet

Sjöhistoriska
Museets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/c/Sj%C3%B6historiska/videos
Fördjupningar på DigitaltMuseum: https://www.sjohistoriska.se/samlingar/fordjupningar-pa-digitaltmuseum

Skansen
Skansens jul hemifrån via digitala kanaler: https://www.skansen.se/sv/upplev-julen-hemma

Skoklosters slott
Besök slottet digitalt: https://skoklostersslott.se/sv/besok-skoklosters-slott-digitalt

Skellefteå Museum
En digital Julstad: https://skellefteamuseum.se/utstallning/julstaden/

Skissernas Museum
Museets digitala utbud: https://skissernasmuseum.se/besok-museet/museet-digitalt/
Brown bag Lunches (podd): https://open.spotify.com/show/0AZbnJz3E4IzbH8nrkeuiV?si=rrYe8QlxTL-iXTK1YrLhrg

Sundsvalls museum
Museets julklapp: Digital dansföreställning: https://sundsvall.se/2020/12/16/digital-dans-med-elin-kristofferson/?parent=3713
Adventsfilmer på Kulturmagasinets Facebooksida: https://www.facebook.com/kulturmagasinetsundsvall

Stadsarkivet Stockholm
Filmer: https://stadsarkivet.stockholm/stadsarkivet-play/

Stadsmuseet Stockholm
Upplev och utforska digitalt (visningar, filmer, podd): https://stadsmuseet.stockholm.se/utforska/upplev-stadsmuseet-och-stockholm-hemma/

Statens försvarshistoriska museer
Försvarshistoria på distans från Armémuseum och Flygvapenmuseum: https://www.sfhm.se/forsvarshistoria_pa_distans/

Stockholms läns museum (digitalt museum)
Utställningar: https://stockholmslansmuseum.se/utstallningar/
Fördjupningar: https://stockholmslansmuseum.se/upptack/fordjupningar/
Digitala vandringar: https://stockholmslansmuseum.se/upptack/fordjupningar/digitala-vandringar/
Digitala guider: https://stockholmslansmuseum.se/upptack-lanet-digitala-guider/
Mobilappar: https://stockholmslansmuseum.se/upptack/besok-lanet/mobilappar/

Sveriges historia
Lektionerna i Sveriges historia är skapade av museer från hela Sverige och i dialog med skolor runt om i landet. Webbplatsen drivs och förvaltas av Statens historiska museer: https://sverigeshistoria.se/

Sörmlands museum
Utforska (fördjupning, filmer, visningar, hantverk, berättelser om krig, arbete och hur det är att vara människa, med mera): https://www.sormlandsmuseum.se/utforska/
Historien i Sörmland (utomhusutställningar): https://www.sormlandsmuseum.se/utstallningar/historien-i-sormland/

Tekniska museet
Tekniska hemifrån: https://www.tekniskamuseet.se/upplev/tekniska-hemifran/

Textilmuseet
Digitalt besök: https://textilmuseet.se/besokmuseet/digitaltbesok.4.227fcd6b171ac20b9ed11ce6.html
Museets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCJ34SAt9A5iP0p4lFYdZOig?view_as=subscriber

Upplandsmuseet
Digitala upplevelser (bloggar, filmer och podd): https://www.upplandsmuseet.se/digitalaupplevelser/

Vasamuseet
Museets filmer: https://www.vasamuseet.se/film
Museets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCOpOsd0xVzgZAys0jF5dZfQ
Museets podd: https://soundcloud.com/vasamuseets-podd

Världskulturmuseerna – Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet
Museernas digitala kanaler (filmer och poddar): https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/

Värmlands museum
Digitalt utbud (pyssel, filmer, mobila guider, med mera): https://varmlandsmuseum.se/mer-pa-museet/digitalt-utbud/

Västarvets museer – Göteborgs naturhistoriska museum, Vitlycke museum, Lödöse museum, Vänersborgs museum och Forsviks bruk
Västarvets Digiseum: https://www.vastarvet.se/museer/digiseum/
Mer digitalt från museerna: https://www.vastarvet.se/museer/digiseum/mer-digitalt-fran-museerna/

Västerbottens museum
Dokumentation Covid 19, vår och sommar 2020 (inspelningar och texter): https://www.vbm.se/utforska/dokumentationer/dokumentation-covid-19/
Livet i arkivet (podd i samarbetet med Folkrörelseearkivet): https://www.vbm.se/aktuellt/podcast-livet-i-arkivet/
Vbm Play (filmer, reportage, presentationer, samtal): https://www.vbm.se/vbm-play/

Västergötlands museum
Digitala utställningar: https://www.vastergotlandsmuseum.se/utstallningar/

Västernorrlands museum – Murberget
Digitala museet (pyssel, filmer, blogg): https://vnmuseum.se/digitala-museet/

Västmanlands läns museum
Digiseum (blogg, filmer, vandringar): https://www.vastmanlandslansmuseum.se/digiseum
Sy en julklappspåse (film): https://www.vastmanlandslansmuseum.se/SV/Events/7432/INSTALLD-Sy-julklappspasar

Ystads konstmuseum
När museet är stängt (filmer och introduktioner): https://www.ystad.se/kultur/ystads-konstmuseum/
Museets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCesqRAHrza1RKxFL4KqfafA

Örebro läns museum
Digitalt Museum: https://www.olm.se/lar-och-upptack/digitalt-museum.html

Östergötlands museum
Film: Galgbacken i Skänninge: http://ostergotlandsmuseum.se/presentationpages/184
Film: Runstenar i Östergötland: http://ostergotlandsmuseum.se/presentationpages/185
Film: Två torp i Sväm: http://ostergotlandsmuseum.se/presentationpages/194#
Filmer via Museets Youtube-kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCSV1hMeIjbQr9PIlnbQcFDg/videos

Dessa julkort ingår i Postmuseums samlingar. De är från vänster till höger skapade av Elsa Beskow,
Einar Nerman (över), Kaj Bergman (under) och Ester Lundberg (troligen).

Denna information finns även som pdf här: 20201220_Jul+Nyar_med_klappar_uppdaterad

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: