Höstguld från Mabbas: Svart på vitt – etik, handskrift och människor

En av många kvinnliga yrkes- och amatörfotografer var Lisa Mattsson. Hon föddes 1873. Hennes fotografiska gärning och liv har uppmärksammats av Nybro kommunarkiv i en film. Filmen finns på Youtube och på kommunarkivets hemsida.

Föreningens årsmöte skulle ju, som alla medlemmar redan vet, ha ägt rum i samband med vårens studieresa den 27 mars i Malmö. På grund av Coronapandemin tvingades vi skjuta upp årsmötet på framtiden. För två månader sedan, den 17 september, lyckades vi genomföra vårt uppskjutna årsmöte. Pandemin hade då lugnat ned sig lite här i Sverige. Vår mångåriga ordförande Eva Hult hade aviserat sin avgång inför en kommande pensionering och jag fick glädjen och förtroendet att efterträda henne som ny ordförande.

Protokollet från årsmötet finns här: https://foreningenmabbas.wordpress.com/mabbas-arkivet-2/arsmoten/ och övriga årsmöteshandlingar finns här: https://foreningenmabbas.wordpress.com/2020/08/13/vart-uppskjutna-arsmote-ager-rum-den-17-september-2020/. Vilka som ingår i styrelsen efter årsmötet kan du se här: https://foreningenmabbas.wordpress.com/foreningen-mabbas/styrelsen/.

Nu har pandemin åter igen gått in i ett allvarligare läge igen och regeringen har infört nya restriktioner som drabbar hela samhället. Detta påverkar våra möjligheter att kunna erbjuda några vanliga medlemsaktiviteter. Styrelsen har tagit beslut om att vi istället ska försöka fungera som vägvisare till kunskap och upplevelser som erbjuds via nätet och som vem som helst kan ta del av.

Vi hoppas även få hjälp av er med tips om sådana arrangemang som äger rum vid era egna institutioner, arkiv, bibliotek, museer och andra organisationer både här i Sverige och utomlands. Här nedan har vi samlat information om några konferenser, utställningar, föreläsningar och handledningar. Några arrangemang har ännu inte ägt rum, några har redan varit men finns fortfarande tillgängliga.

Vår förhoppning är att visningar, föreläsningar, artiklar och andra djupdykningar kring samlingar och arkiv ska fungera som fortbildning och inspiration.

17 november 2020

Petra Nygård
Ordförande

De samhällsviktiga arkiven
De samhällsviktiga arkiven är namnet på en seminarieserie från Riksarkivet med fokus på demokrati, informationssäkerhet och arkivförvaltning. Seminarieserien livesändes under oktober 2020. Här finns de efterpublicerade seminarierna med undertexter:
Riksarkivet, YouTube: https://www.youtube.com/user/RiksarkivetSverige/videos

Svart på vitt – Arkivens Dag 2020
Arkivens Dag ägde rum den 14 november men mycket av det som erbjöds då finns fortfarande tillgängligt via arkivens hemsidor och andra kanaler. Vi vill särskilt tipsa om Designarkivets digitala utställning Svart på vitt och Nybro kommunarkivs film om amatörfotografen Lisa Mattson. Fotot överst i detta utskick ingår i Lisa Mattson-samlingen som består av 300 glasplåtar och finns hos Nybro kommunarkiv.
Arkivens Dag: https://www.arkivensdag.nu/
Arkivens Dag 2020, pressmeddelande: https://www.arkivensdag.nu/pressmeddelande-2020-svart-pa-vitt/
Designarkivet: https://www.kalmarkonstmuseum.se/designarkivet/
Nybro kommunarkiv: https://nybro.se/start/nyheter/arkivens-dag-svart-pa-vitt/

Gör folk av din forskning
Amanda Vesterlund från Föreningsarkivet i Jämtlands län höll föreläsningen Gör folk av din forskning tisdagen den 4 november 2020. Föreningsarkivet spelade in föreläsningen som nu finns att ta del av som filmhandledningar. I kyrkoarkiven får du reda på när personer föds och dör, men ett liv är ju så mycket mer än så! Hur bodde man? Vad gjorde man på fritiden? Vilka frågor kämpade man för? Lär dig hur du kan hitta information om dina släktingar som kanske gör dem lite mer levande.
Landsarkivet i Östersund online: https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/

Konsten att tyda handskrift, del 1 och 2
Tycker du att det är svårt att se vad det står i äldre skrifter? Ta del av handstilstydningskursen i två delar som Landsarkivet i Östersund har arrangerat. I den första delen får vi höra om det svenska skriftspråkets historia och i den andra blir det övningar på att tyda handstilar. Del 1 sänds den 18 november och del 2 sänds den 12 december. Landsarkivet har ställt om sin publika verksamhet under pandemin och håller kurser och föreläsningar digitalt, läs mer om höstens program på arkivets onlinesida.
Landsarkivet i Östersund online: https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/
Handskriftskurs, del 1: https://riksarkivet.se/sok-arrangemang?item=116329
Handskriftskurs, del 2: https://riksarkivet.se/sok-arrangemang?item=116331

Samlingsforum 2020
Människan och samlingen – om etiska frågor i samlingsförvaltningen

Årets Samlingsforum äger rum 26–27 november via Zoom och arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Tekniska museet, Statens museer för världskultur och Sveriges Museer. OBS! Konferensen är kostnadsfri men man måste anmäla sig i förväg.
Samlingsforum 2020: https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/samlingsforum/samlingsforum-2020/

Digital Transformation in Cultural Heritage Institutions
Årets CIDOC-konferens hålls 7–10 december 2020 digitalt och gratis: The CIDOC Conference 2020 will address an important theme that cannot be ignored nowadays: digital transformation in cultural heritage institutions. The use of digital technology, though marginal at first, has gradually reshaped documentation practices and transformed almost all aspects of museum work, sometimes even pushing institutions to deviate from traditional conceptions of what their roles should be. The web conference, organized by the Museum of Art and History of the City of Geneva, will take place from December 7 to 10, 2020.
CIDOC 2020: https://cidoc.mahgeneve.news/en/home/

Denna information finns även som PDF: Hostguld_Mabbas_20171117

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: