Vårt uppskjutna årsmöte äger rum den 17 september 2020

Sjöhistoriska museet ligger i Nationalstadsparken och i Museiparken vid Gärdet i Stockholm. Fotot tillhör Sjöhistoriska museet, fotograf: Anneli Karlsson, SMM.

Årsmötet 2020
Styrelsen har beslutat att vi genomför föreningens årsmöte den 17 september 2020 på Sjöhistoriska museet i Stockholm kl. 11-12.30. Styrelsen har även beslutat att komplettera med ett poströstningsförfarande för de som vare sig kan närvara fysiskt eller via Skype. Poströstningsblankett och årsmöteshandlingar har skickats via e-post till alla medlemmar. Blankett och handlingar finns även här nedan.

Fysiskt deltagande och digitalt deltagande via Skype: Anmäl dig till Eva Hult på Sjöhistoriska museet via e-postadress: eva.hult@smtm.se senast den 10 september och uppge om du vill vara med på plats i museet eller via Skype. Se mer i kallelsen.

Deltagande via poströstning: Ifylld röstblankett, se nedan, skickas via vanlig post eller e-post till sekreterare Eva Lenneman och vara henne tillhanda senast dagen före årsmötet, det vill säga 2020-09-16. Vanlig post (skicka i god tid!): Eva Lenneman, Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38, 115 21 Stockholm E-post: eva.lenneman@spritmuseum.se

Årsmöteshandlingarna 2020

Kallelse till årsmötet 2020: https://foreningenmabbas.files.wordpress.com/2020/08/mabbas_arsmote_2020_kallelse.pdf

Dagordningen för årsmötet 2020: https://foreningenmabbas.wordpress.com/mabbas-arkivet-2/arsmoten-dagordningar/

Verksamhetsberättelsen för 2019: https://foreningenmabbas.files.wordpress.com/2020/08/mabbas_arsmote_2020_verksamhetsberattelse_for_2019.pdf

Bokslutet för 2019: Mabbas_Arsmote_2020_Bokslut_for_2019

Revisionsberättelsen för 2019: Mabbas_Arsmote_2020_Revisionsberattelse_for_2019

Valberedningens förslag till beslut: Mabbas_Arsmote_2020_Valberedningens_forslag

Poströstningsblankett: Mabbas_Arsmote_2020_Postrostningsblankett

Dokument från tidigare årsmöten

Protokollet från årsmötet 2019: https://foreningenmabbas.files.wordpress.com/2020/08/mabbas_arsmote_2019_protokoll.pdf

Länk till tidigare års verksamhetsberättelser: https://foreningenmabbas.wordpress.com/mabbas-arkivet-2/verksamhetsberattelser/

Länk till tidigare års årsmötesprotokoll: https://foreningenmabbas.wordpress.com/mabbas-arkivet-2/arsmoten/

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: