Medlemsresan och årsmötet ställs in

Vi har beslutat att medlemsresan ställs in och flyttas fram i tiden pga den situation som råder i landet till följd av coronavirusets snabba spridning. Beslutet baseras på flera faktorer, vid sidan av vikten av att ta ett samhällsansvar. Många arbetsgivare har även flaggat för att förbjuda eller avråda från tjänsteresor inom Sverige.

Styrelsen har också beslutat att skjuta på årsmötet av samma skäl som ovanstående, trots att stadgarna säger att föreningens årsmöte ska hållas senast den 31 mars. Vi bedömer att omständigheterna är så exceptionella att det motiverar att vi går emot stadgarna i det här fallet. Flera andra nationella föreningar har gjort samma bedömning.

Detta innebär att den nuvarande styrelsen sitter kvar tills vi tidigast kan hålla årsmötet för 2020.

Vi återkommer med datum för årsmötet och för medlemsresan så snart läget har stabiliserats.

Hälsningar
Styrelsen
Föreningen Mabbas

%d bloggare gillar detta: