Mabbas medlemsresa och årsmöte i Skåne 26–27 mars 2020

OBS Medlemsresan ställs in tills vidare pga situationen med coronaviruset. Årsmötet ställs också in av samma skäl. Ny information om när medlemsresan och årsmötet kommer att äga rum kommer medlemmarna att få via e-post samt här: https://foreningenmabbas.wordpress.com/2020/03/15/medlemsresan-och-arsmotet-stalls-in/

Vårens studieresa går till Kristianstad och till Malmö där vi också kommer att hålla föreningen Mabbas årsmöte. Den här gången vill föreningen bjuda medlemmarna på reskostnaderna, se mer under rubriken Resor.

Första dagen, torsdagen den 26 mars, startar i Kristianstad och Regionmuseet. Vi börjar med att äta lunch i museets café och sedan får vi ta del av olika exempel ur de mycket omfattande arkiv- och fotosamlingarna. Efter en fikapaus promenerar vi över till Norra kasern där vi gör några stopp i museets stora och välordnade magasin. Sedan färdas vi gemensamt med tåget till Malmö. På kvällen träffas vi som vill och kan för en gemensam måltid.

Andra dagen, fredagen den 27 mars, startar i Malmö Museers stora magasinslokal vid Frihamnen. Vi börjar med Föreningen Mabbas årsmöte då vi samtidigt får en morgonfika. Därefter promenerar vi till den del av magasinet där fotoarkivet har sina lokaler och där fotosamlingarna finns. Lunchen intas inne i Malmö och vi förflyttar oss gemensamt dit. Efter lunchen avslutas studieresan med ett besök i Stadsarkivets bibliotek som förutom att vara forsknings- och referensbibliotek även fungerar som ett allmänt bibliotek.

MABBAs styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!

PROGRAM – torsdag 26 mars

12.00–13.00
Lunch i Regionmuseets Café Miró på egen bekostnad.

13.00–14.30
Välkommen och introduktion. Kerstin Ingelmark visar museets arkiv- och fotosamlingar.

14.30–15.00
Fika Regionmuseets Café Miró.

15.00–16.30
Gemensam promenad till Norra kasern med Maria Jehander Andersson för en visning i Regionmuseets magasin.

17.24
Gemensam avfärd med tåg till Malmö. Observera det exakta klockslaget!

19.00
Middag i Malmö på egen bekostnad. Plats meddelas efter anmälan.

PROGRAM – fredag 27 mars

08.50
Samling utanför ingången som leder till Malmö Museers Magasin.

09.00–10.00
Årsmöte med fika. Kallelsen finns i PDF-format längre ned på sidan.

10.00–11.30
Lina Ålenius visar Malmö Museers fotoarkiv och fotosamlingar. Bo Andersson visar Malmö stadsarkivs fotosamling. Malmö Museer och Malmö stadsarkiv delar magasin.

11.30–13.30
Gemensam förflyttning för lunch inne i Malmö. Lunchplats meddelas efter anmälan.

13.30–14.30
Malmö Stadsarkiv – Biblioteket. Suzanne Sandberg visar och berättar.

BESÖKSADRESSER (För mer detaljerad information om besöksmålen, se inbjudan i PDF-format, se även kartorna längts bak i denna.)
Regionmuseet och Café Miro, Stora Torg, Kristianstad
Regionmuseet Norra kasern, Norretullsvägen 1, Kristianstad
Malmö Museers Magasin, Frihamnen, Malmö.
Malmö Stadsarkiv och bibliotek, Bergsgatan 20, Möllevången, Malmö

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION
Anmälan görs senast 2020-03-16 Ana Durán i styrelsen, se inbjudan i PDF-format. Vi behöver följande uppgifter vid anmälan: Personnamn, befattning, arbetsplats och telefonnummer. Vidare vill vi veta om du planerar att delta vid lunchen 26 mars samt den gemensamma middagen i Malmö på kvällen samma kväll så att vi kan boka tillräckligt antal bordsplatser. Likaså om du vill delta vid årsmötet den 27 mars och den gemensamma lunchen den dagen av samma skäl. Uppge även eventuell kostkänslighet och allergi (för fikaplaneringen). Mer exakt information och fler detaljer om studiebesöket meddelas till de personer som anmäler sig.

RESOR
Var och en beställer och köper sina resor, antingen privat eller via arbetsgivaren. Styrelsen har beslutat att bjuda på alla deltagande medlemmars reskostnader. Ersättningen sker i efterskott genom att man skickar kvitton/biljetter/fakturor till vår kassör. Mer information om detta meddelas till de personer som anmäler sig.

ÖVERNATTNING
Övernattning ordnar var och en själv.

Inbjudan finns även här i PDF-format med mer detaljerad information: MABBAS_Studieresa_Skane_26-27mars_2020_uppdat

Kallelsen till årsmötet i PDF-format finns här: Mabbas_kallelse_arsmote_2020

OM BESÖKSMÅLEN (För mer detaljerad information om besöksmålen, se inbjudan i PDF-format)
Regionmuseet
Museets historia och samlingar går tillbaka till slutet av 1870-talet. Fram till 1997 var museet länsmuseum för gamla Kristianstad län. Regionmuseet Kristianstad är idag en stiftelse med tre huvudmän: Kristianstads kommun, Region Skåne och Skånes hembygdsförbund. Till Regionmuseet Kristianstad hör också Filmmuseet, Järnvägsmuseet, Åhus museum och tre utemuseer. Både i Kristianstad och i lokalerna i Lund, finns en stor kompetensbank inom kulturmiljövård, arkeologi, byggnadsvård och kulturlandskap. Regionmuseet Kristianstad har även en stor konstsamling. I samma lokaler som Regionmuseet ligger Kristianstads konsthall som museet driver på uppdrag av Kristianstads kommun. Mycket som finns i museets samlingar kan sökas fram via nätet.

Malmö Museer
Malmö Museers samlingar är resultatet av nästan 170 års verksamhet. Samlingarna består av 500 000 föremål, 4 miljoner fotografier och en stor arkivsamling. Samlingsområdet omfattar kultur, natur, arkeologi, teknik- och sjöfartshistoria. Mångfalden i samlingarna ger museet en unik bredd. Materialet finns samlat i museets arkiv, magasin och databaser. Mycket kan sökas fram via nätet. Malmö Museer har även ansvar för insamling och samtidsdokumentation i Malmöregionen.

Malmö stadsarkiv – Biblioteket
Malmö stadsarkiv är hela stadens arkiv. Här finns arkiven från stadens förvaltning och från statliga myndigheter med verksamhet i Malmö. Men också stora samlingar av privat-, släktförenings- och företagsarkiv. Arkivet är inhyst i tidningen Arbetets gamla lokaler på Bergsgatan i centrala Malmö. Stadsarkivets bibliotek är även ett publikt stadsbibliotek med utlåning och återlämning. Biblioteket har ett särskilt fokus på: Barn- och ungdomsböcker, Seriealbum, Filmlitteratur, Bästsäljande pocketböcker, Lokal historia och historia, Filmer för vuxna och barn/ungdom. Forsknings- och referensbiblioteket är specialiserat på Malmös historia, svensk och dansk historia, genealogi och arkivväsen.

BILDKÄLLOR
Överst på sidan: Bild 1. Arkivsamlingarnas vinjett från Regionmuseet i Kristianstad. Foto: © Kerstin Ingelmark, Regionmuseet. Collaget ovan övre raden, från vänster till höger: Bild 2. Regionmuseet, Café Miro. Foto: © Ana Durán, Mabbas. Bild 3. Filmmuseets vinjett. © Regionmuseet i Kristianstad. Bild 4. Regionmuseet, magasinet i Norra kasern. Foto: © Ana Durán, Mabbas. Collaget nedre raden, från vänster till höger: Bild 5. Utsikt från kajen bakom M-2:an mot containerplattan kl. 7.05 en tjockdimmig morgon. © Leonardo Quintana/Malmö Museer. Bild 6. Gatubild från Nobelvägen med Södervärnsskolan och Vattentornet o Malmö. Autokrom från 1928. Foto: Gustaf Wernersson Cronquist/Malmö Museer. Bild 7. Snapshot från 1900-talets början. Kameran som använts för att kunna ta dessa bilder var förmodligen en så kallad ”vest camera”. Den kunde man ha dold under ytterkläderna.

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: