Stadsarkivet Liljeholmskajen 20 maj 2019


Välkomna till Måndag med Mabbas då vi denna gång möter kolleger som arbetar på ett alldeles nytt stadsbyggnadshistoriskt centrum beläget i ett före detta industriområde som heter Årstadal och som ligger nära både Liljeholmen och Årstaberg i Stockholm.

Stadsarkivets nya filial i Liljeholmskajen är inrymt dels i en byggnad som är en alldeles nybyggd bostadsfastighet i flera våningar och dels i en gammal berganläggning som har byggts om och sanerats för att passa Stadsarkivets behov. Större delen av filialen huserar i två 150 meter långa tunnelrör som tidigare var en del av Vin & Sprits anläggning i Årstadal. Bergrummen fungerade då som fabrik och lagringsanläggning från 1959 fram till 1997 när anläggningen avvecklades. Utöver specialinredda arkivlokaler för handlingar finns här kontor, forskarplatser, hörsal och mötesrum.

Det välvda taket antyder att vi befinner oss i en bergtunnel. Den svarta runda formen som anas i bildernas höger- respektive vänsterkanter är de välvda ytterväggarna till den rymliga och ljusa hörsalen Tunnan. Bakom glasväggen på den vänstra bilden skymtar själva arkivet. Bakom glasväggen på den högra bilden finns forskarsalen.

Våra kolleger kommer att berätta om det spännande projektet med att omvandla bergrum till en modern arbetsplats och en god och säker miljö för arkivhandlingar och vilka utmaningar som funnits längs vägen. De kommer också att berätta om det logistiskt komplicerade arbetet med att flytta arkiven från Kungsklippan och Frihamnen till den nya anläggningen.

En viktig del av samlingarna på Stadsarkivet Liljeholmskajen är Stockholms historiska byggnadsritningar med cirka två miljoner ritningar från 1700-talet som också är ett världsminne på UNESCOs lista. Förutom byggnadsritningar finns här också en stor samling kartor. Andra arkiv som finns här är Stockholms olika tekniska verksamheters arkiv. Det handlar om ritningar från början av förra seklet fram till nu över stadens gator, parkområden, tunnelbana och all möjlig geoteknik. Dessutom finns sjukhusarkiven och arkiven efter föreningar och organisationer här.

Stadsarkivet Liljeholmskajen är det första arkivet i Sverige där all beställning av arkivmaterial sker digitalt. Det innebär att man antingen beställer fram arkivhandlingar digitalt på plats från arkivets datorer eller beställer handlingarna hemifrån från sin egen dator/surfplatta.

TID: Måndag 20 maj 2019, kl. 13–15.30
PLATS: Stadsarkivet Liljeholmen, Sjöviksvägen 126, Stockholm (se vägbeskrivningen)
ANMÄLAN: Så snart som möjligt men senast onsdag 15 maj till Karin Norberg i styrelsen, karin.norberg@riksarkivet.se. Max antal 30 personer.

VÄGBESKRIVNING OCH LUNCHSTÄLLEN
Stadsarkivet Liljeholmskajen ligger ungefär tio minuters promenad från Liljeholmens tunnelbanestation respektive Årstabergs pendeltågstation. Via en nyöppnad hiss från västra delen av Västra Årstabron kommer man praktiskt taget direkt ned till entrén.

Från Liljeholmens busstation går bussar till hållplats Sjöviksvägen, därefter är det en kort promenad rakt fram i knappt fem minuter.

Det finns flera matställen längs med Sjöviksvägen och kringliggande gator. Det är enkelt att hitta fram dem via Google, Eniro eller Hitta.

Ungefär där lyftkranarna står på den vänstra bilden är det som det nya centret ligger. Fotografiet tillhör Hamnstyrelsens arkiv som finns hos Stadsarkivet. Fotograf Karl Erik Gemler 1948. Bilden är beskuren. Lägg märke till att det bara är Gamla järnvägsbron som finns med på bilden. Den invigdes 1929 och är statligt byggnadsminne sedan 1986 och heter numera Östra Årstabron. Nya Årstabron går parallellt med den gamla, invigdes 2005 och heter numera Västra Årstabron. Bilden till höger visar ganska exakt platsen för där Stadsarkivets nya filial ligger. Fotot kommer också från Hamnstyrelsens arkiv och är taget någon gång på 1960-talet. Den byggnad man ser i centrum av bilden är kärnan i anläggningen där Vin & Sprit hade sin verksamhet, med tappning, lagring, rening av sprit etc. Bilden är beskuren. Övriga bilder i denna inbjudan är tagna av Ana Durán, 2019.

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: