Dialekt- och folkminnesarkivet – Årsmöte och Måndag med Mabbas 12 mars 2018

Varmt välkomna till Mabbas årsmöte år 2018 som direkt efteråt följs av ett Måndag med Mabbas som denna gång är en visning av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, DFU. Arkivet är en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen. Kallelsen till årsmötet har skett separat till medlemmarna via e-post.

Institutet för språk och folkminnen arbetar på vetenskaplig grund med insamling, dokumentation och bevarande av Sveriges immateriella kulturarv. En viktig uppgift är att levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i vårt land.

Inom verksamhetsområdet ryms arbetet med institutets samlingar, arkiv och bibliotek. Arkivsamlingarna innehåller nedtecknade och inspelade dialekter, folkminnen och namn. Dokumentationsinsatser i samtiden pågår kontinuerligt. Digitalisering är ett viktigt led i bevarandet, synliggörandet och tillgängliggörandet av samlingarna.
Ambitionen är att vara ett synligt och välrenommerat forskningsinstitut inom sina ämnesområden och en naturlig samarbetspartner i forskarsamhället. Verksamhetsområdet forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning kan beskrivas som en mängd parallella forskningsprojekt av olika omfattning som är integrerade med institutets övriga verksamhet och fungerar som stöd för denna.

2014 fyllde Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) 100 år. Läs mer här om arkivets historia och se och lyssna på smakprov från arkivet: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/dialekt–och-folkminnesarkivet-i-uppsala/hundraarsjubileum-2014.html.

Tid: Måndag 12 mars, årsmötet kl. 13-14, visningen av institutet kl. 14-16.
Samling: Strax före kl. 13 (årsmötet) respektive kl. 14 (visningen) i expeditionen som finns i Oktogonen (den åttkantiga byggnaden).
Adress: Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Uppsala arkivcentrum, von Kraemers allé 21, 752 37 Uppsala.
Anmälan: Senast den 7 mars till Karin Norberg i styrelsen, karin.norberg@riksarkivet.se
(OBS gäller visningen av institutet).

Inbjudan finns som pdf för utskrift här:
MABBAS_Dialekt-_o_folkminnesarkivet_2018-03-12

BILDKÄLLOR: Bilden till vänster är hämtad från institutets informationsfolder Levande traditioner från 2015. Foldern beskriver Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Bilden till höger är hämtad från institutets webbplats.

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: