Studieresa till Umeå 8-9 september 2016

Gammlia_collage_1

MABBAS styrelse önskar medlemmarna varmt välkomna till höstens första aktivitet som är en studieresa till Umeå. Vi kommer att besöka Västerbottens museum, Gammlia, där vi kommer att få information om samlingarna och samlingshanteringssystemet Sofie. Vi kommer också att få se biblioteket och museets olika arkiv. Dessutom gör vi ett besök på Forskningsarkivet på Umeå universitet och Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Gammlia. Läs mer nedan i det detaljerade programmet och informationen om besökmålen.

På grund av trånga utrymmen i arkiv och magasin måste vi tyvärr begränsa antalet deltagare till max 25 st. Föreningen står för övernattning på vandrarhem i Umeå. Om man önskar ett annat slags boende i Umeå får man stå för det själv.

Eftersom det snart stundar semestertider och vi behöver i god tid förboka platser på vandrarhem vore det bra om era anmälningar till studieresan samt information om ni vill att vi ha övernattning på vandrarhem skickas så snart som möjligt. Se mer under Anmälan!

ANMÄLAN
På grund av trånga utrymmen i arkiv och magasin måste vi tyvärr begränsa antalet deltagare till max 25 st.  Anmälan görs per mail till Nina Kurdve på Västerbottens museum nina.kurdve@vbm.se. Uppge ditt namn, befattning, arbetsplats och telefonnummer i din anmälan samt om du planerar att delta i den gemensamma middagen dag 1 (till egen kostnad). Uppge även ev. allergi (till fikaplanering). Sista anmälningsdag: 2/9 2016.

ÖVERNATTNING
Om du önskar övernattning genom MABBAS kontakta Sofia Svalmark (sofia.svalmark@flygvapenmuseum.se) så snart som möjligt men allra senast 24 augusti 2016. Vid frågor kontakta Nina Kurdve, Västerbottens museum alt. Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum.

RESAN
Resan till Umeå ordnar var och en själv.
Bra att veta: Umeås flygplats ligger nära stan. Lättaste och billigaste sätt att ta sig från flygplatsen är med Umeås flygbuss. Biljett kan köpas ombord alt. i automaten på busshållsplatsen ”Umeå airport”. Läs mer här: http://www.tabussen.nu/flygbussen/ Närmsta hållplats att stiga av på är ”Umeå universitetssjukhus” varifrån det är ca 10-15 min. gångavstånd till Västerbottens museum alt. byte till annan buss.

PROGRAM TORSDAG 8 SEPTEMBER

12.00 – 13.00
Gemensam lunch i Västerbottens museums café på egen bekostnad.

13.00 – 13.30
Välkommen och introduktion, Veronica Karlsson, avd. chef fotoarkiv och Sofie, Åsa Stenström, avd. chef undersökningar och samlingar. Lokal: Skogen.

13.30 – 13.45
Sofie samlingshanteringssystem, Erik Damber, IT-support Sofie. Lokal: Skogen.

13.45 – 14.30
Visning i Västerbottens museums fotoarkiv, Nina Kurdve, fotoantikvarie.

14.30 – 15.00
FIKA

15.00 – 15.45
Visning i Västerbottens museums arkiv, Ingrid Sjödin, arkivarie.

15.45 – 16.30
Visning i Västerbottens museums bibliotek, Karin Larson, bibliotekarie.

16.30 – 17.00
Egen tid för att titta i museet.

19.00
Gemensam middag på egen bekostnad nere på stan.

PROGRAM FREDAG 9 SEPTEMBER

9.00 – 10.00
Studiebesök på Forskningsarkivet, Umeå universitet, Göran Larsson, arkivarie.

10.00 – 10.30
FIKA

10.30 – 11.00
Gemensam promenad från Universitetet tillbaka till Gammlia.

11.00 – 12.30
Studiebesök på Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Karin Holmgren, förste arkivarie, Susanne Odell, arkivarie.

Denna inbjudan med fler bilder finns som pdf här:  MABBAS_Studieresa_Umea_8-9september2016.

KORT OM BESÖKSMÅLEN I UMEÅ
Västerbottens museum, Gammlia
Västerbottens museum är ett kulturhistoriskt museum med ansvar för hela Västerbottens läns kulturhistoria. Museets uppgifter är att samla, bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Arkiven och samlingarna är centrala för museet. Sedan slutet av 1800-talet har insamling varit en av Västerbottens museums främsta uppgifter för att bevara och förmedla samhällets kollektiva minnen. Arkiven och samlingarna speglar tidigare och samtida generationers levnadsvillkor, status och intressen. Idag finns det ca 4 miljoner fotografier, ca 100 000 föremål, ett större ämbetsarkiv med etnologiska samlingar och samtidsdokumentationer, enskilda arkivbildare, ett referensbibliotek och en konstsamling på Västerbottens museum. Arbetet med arkiven och samlingarna är omfattande och under ständig utveckling.

Forskningsarkivet, Umeå universitet
Forskningsarkivet i Umeå är en avdelning inom Umeå universitetsbibliotek, som arbetar med att samla och tillgängliggöra arkivmaterial för forskning. Här finns universitets samlingar av handskrifter och personarkiv. Forskningsarkivet är också samordnare för Umeå universitetsbiblioteks digitaliseringsverksamhet och medverkar i metodutveckling och undervisning.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett länsarkiv med uppgift att samla in och förvara handlingar från Västerbottens föreningar och folkrörelser. Arkiv- och besökslokaler finns i Umeå och Skellefteå. Sammanlagt förvaras här material från cirka 10 000 arkivbildare på över 6 000 hyllmeter vilket gör arkivet till det största folkrörelse- och föreningsarkivet i Sverige. Folkrörelsearkivet rymmer handlingar från de traditionella folkrörelserna; arbetar- och fackföreningsrörelsen, frikyrkorörelsen, idrotten, kooperationen och nykterhetsrörelsen men också ett digert föreningsmaterial från områden som rör folkbildning, kultur och fritid liksom byarkiv, släkt- och personarkiv.

LÄNKAR OCH MER INFORMATION
Västerbottens museum: http://www.vbm.se.
Forskningsarkivet: http://www.foark.umu.se
Folkrörelsearkivet i Västerbotten: http://www.folkrorelsearkivet.se
Mer om Umeå: http://www.visitumea.se

Föregående inlägg
Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: