Årsmöte 14 mars 2016

Artillerigården och Armémuseum. Östra flygeln till höger och Västra flygeln till vänster. Foto: Arild Vågen, 2014

Artillerigården och Armémuseum. Östra flygeln till höger och Västra flygeln till vänster. Foto: Arild Vågen, 2014

Varmt välkomna till MABBAS årsmöte måndagen den 14 mars 2016  kl. 10.00 i Stockholm.

MABBAS bjuder på fika. Årsmötet hålls i en av Armémuseets lokaler, nämligen Östra flygeln, ingång L i flygeln till höger sett från huvudgrinden till Armémuseum vid Riddargatan (gå alltså inte in i själva museibyggnaden). Ingången till flygeln är placerad bakom ett mindre förråd, se bilden ovan och kartbilden nedan.

Ingång L östra flygeln

Du som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2016 påminns om att göra detta så snart som möjligt, 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutionsmedlemskap, postgirokonto 643 57 41-1. Kallelsen och årmöteshandlingarna gick ut den 9 februari 2016 till alla medlemmar. Du som ännu inte fått årmöteshandlingarna via e-post redan anmodas kontakta styrelsen för att få dem.

Kommentarer inaktiverade.
%d bloggare gillar detta: