Kungliga Dramatens arkiv och bibliotek 15 februari 2016

Nybroplan med Dramaten och Strandvägen 1–5 på 1940-talet. Foto: Lennart af Petersens, Stockholms stadsmuseum. Licensierad under Public Domain.

Nybroplan med Dramaten och Strandvägen 1–5 på 1940-talet. Foto: Lennart af Petersens, Stockholms stadsmuseum. Licensierad under Public Domain.

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till ett unikt tillfälle att besöka arkivet och bibliotek vid Kungliga Dramatiska Teatern Dramaten.

Dag Kronlund, chef för Dramatens arkiv och bibliotek, kommer att ha hand om visningen. Kungliga Dramatiska Teatern bildades 1907 och arkivet kan förenklat sägas bestå av två huvuddelar, enligt informationen på Dramatens hemsida, dels av handlingar som är direkt knutna till teaterns föreställningar och dels av handlingar som vuxit fram ur teaterns administration. Såväl den konst som skapas på scenerna, som teaterns historia i egenskap av ämbetsverk utgör en viktig del av vårt nationella kulturarv.

Till de föreställningsanknutna handlingarna hör bland annat pjässamlingen, fotoarkivet, programarkivet, pressklippsamlingen och samlingen nothäften. Till den andra gruppen handlingar hör styrelseprotokoll, ledningens korrespondens, anställningskontrakt, handlingar rörande de anställdas löner och teaterns räkenskaper. Kulturhistoriskt sett är båda delarna lika viktiga.

Biblioteket innehåller cirka 10 000 volymer. Här finns såväl dramatik, poesi och annan skönlitteratur som böcker i teaterhistoriska ämnen, biografier och allmän kulturhistoria. Böckerna lånas enbart ut till anställda inom teatern, men kan studeras i Dramatens läsrum.

Tid: 15 februari 2016, klockan 14.

Samling: Dramatens reception, personalingången på Nybrogatan 2.

Anmälan: till Karin Norberg i styrelsen senast 11 februari 2016.

Inbjudan finns även i PDF-format:

MABBAS_Dramatens_arkiv_och_bibliotek_15februari2016

 

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: