Bakom kulisserna 5 oktober 2015 – visning av Operans arkiv och bibliotek

Ritning från 1775 av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz (1716-96). Ritningen visar det Gamla Operahuset, det s.k. Gustavianska, vilket var i bruk 1782–1891. Det revs efter 110 år och ersattes av det hus som vi ser idag. Det kallas det Oscarianska och ritades av Axel Anderberg. Det nya huset stod färdigt att brukas den 19 september 1898. Bilden tillhör Public Domain och tillgängliggjord av Holger Ellgaard.

Ritning från 1775 av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz (1716-96). Ritningen visar det Gamla Operahuset, det s.k. Gustavianska, vilket var i bruk 1782–1891. Det revs efter 110 år och ersattes av det hus som vi ser idag. Det kallas det Oscarianska och ritades av Axel Anderberg. Det nya huset stod färdigt att brukas den 19 september 1898. Bilden tillhör Public Domain och tillgängliggjord av Holger Ellgaard.

Välkomna till en ny Måndag med Mabbas och visningen av Operans arkiv och bibliotek den 5 oktober kl.14.00.

Till musik behövs noter. Men inte bara musiker, sångare och dirigenter utan även regissörer, sufflörer, inspicienter och många andra arbetsgrupper behöver noter i någon form för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Operans musikbibliotekarier/notredaktörer arbetar med att tillhandahålla detta arbetsmaterial, som oftast dessutom måste undergå bearbetningar av olika slag – strykningar, omnoteringar, transponeringar – för att passa allas behov och önskemål. Biblioteket fungerar även allmänt som en intern informationsresurs inom musikområdet, med sitt referensbibliotek, databaser och sin unika samling av noter från Operans snart 240-åriga historia. Kopplat till avdelningen är också den rättsliga aspekten på musik och noter. Förhandlingar och kontrakt med upphovsmän och musikförlag sköts av Operans upphovsrättsansvarige.

Operans arkivarie plockar fram material ur teaterns arkiv och historiska samlingar. T.ex. kanske en kostymlista eller ett gammalt kontrakt behöver tas fram och ofta vill programredaktören ha bilder från tidigare uppsättningar i programmet. Arkivet fungerar liksom biblioteket som en intern informationsresurs för hela huset. Delar av samlingarna har nyligen flyttats till Kungliga Teatrarnas arkiv lokaler i Gäddviken.

Tid: måndag 5 oktober 2015, kl 14. Kom gärna i god tid för avprickning.
Plats: vi samlas utanför Operahusets sceningången Jakobs Torg 4
Anmälan: via mail till Karin Norberg i styrelsen senast 1 oktober 2015.

MER INFORMATION
Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett och det har den varit sedan 18 januari 1773, då den första föreställningen gavs på Kongl. Operan. Några år tidigare, år 1771, hade kung Gustaf III avskedat den franska operatrupp som under ett tjugotal år spelat i det så kallade Bollhuset vid Slottsbacken i Stockholm eftersom han ville skapa en svensk ensemble som kunde framföra svenska operor. Den svenska truppen fortsatte spela i Bollhuset men år 1782 stod ett nytt operahus klart dit ensemblen kunde flytta in. Se mer om detta hus i texten under bilden ovan.

Efter drygt 110 års användning revs det 1892 eftersom byggnaden var sliten. Den ansågs dessutom vara för liten och brandfarlig och Oscar II önskade ett nytt modernt operahus på samma plats. Den 19 september 1898 kunde det nuvarande operahuset tas i bruk. Huset är byggt på samma plats som det gamla. Under de sju år det tog att bygga huset höll Operasällskapet till på Svenska Teatern på Blasieholmen. Den nya byggnaden är ritad i nybarockstil av arkitekt Axel Anderberg, som hämtade mycket inspiration från Parisoperan. Läs mer om Kungliga Operans historia på Wikipedia.

Eftersom Operan hade gemensam organisation med Kungliga Dramatiska Teatern från dess grundande 1788 till 1880-talet speglar arkiven och samlingarna även den institutions verksamhet under den här perioden. Arkiven och samlingarna, som är Sveriges största enskilda inom teaterområdet, omfattar handlingar med proveniens både från Kungliga Teatrarnas administrativa rutiner och från den konstnärliga verksamheten inom opera, balett, hovkapell och talteater. Läs mer om arkiv och bibliotek här på Kungliga Operans hemsida.

Kommentarer inaktiverade.
%d bloggare gillar detta: