Måndag med MABBAS 4 maj 2015 – Heraldiska enheten, Riksarkivet

Bilden visar ett collage av några av de senast färdigställda heraldiska vapen som skapats vid Heraldiska enheten. Överst från vänster: Drabbningsdivisionen, 2012 (Drabbningsdivisionen är en kamratförening av flottister som tjänstgjort i Adenviken). Riksmarskalksämbetet, 2012 (Riksmarskalksämbetet leds av riksmarskalken som inför statschefen svarar för hovförvaltningens arbete).  Specialförbandsledningen (SFL) 2013 (Kommandotecken). Nederst från vänster: Livgardets dragoner (K 1), 2012 (Livgardets dragoner (K 1) emottog 1995 sitt standar med stora riksvapnet och frånsidan fylld av namn på de slag där regementet deltagit segerrikt, RA har levererat en modellritning som underlag för tillverkning av kopior). Amfibiekåren (Amf 1), 2013 (Fana).

Bilden visar ett collage av några av de senast färdigställda heraldiska vapen som skapats vid Heraldiska enheten. Överst från vänster: Drabbningsdivisionen, 2012 (Drabbningsdivisionen är en kamratförening av flottister som tjänstgjort i Adenviken). Riksmarskalksämbetet, 2012 (Riksmarskalksämbetet leds av riksmarskalken som inför statschefen svarar för hovförvaltningens arbete). Specialförbandsledningen (SFL) 2013 (Kommandotecken). Nederst från vänster: Livgardets dragoner (K 1), 2012 (Livgardets dragoner (K 1) emottog 1995 sitt standar med stora riksvapnet och frånsidan fylld av namn på de slag där regementet deltagit segerrikt, RA har levererat en modellritning som underlag för tillverkning av kopior). Amfibiekåren (Amf 1), 2013 (Fana).

MABBAS medlemmar hälsas välkomna till en visning av verksamheten vid Heraldiska enheten, Riksarkivet

Till en början syftade det heraldiska vapnet på en person eller en släkt men mycket tidigt förde även riken och städer vapen. Förutom stora och lilla riksvapnet har vi i Sverige vapen för landskap, län, kommuner och stift. Myndigheter och militära enheter har också vapen. Varje vapen kan användas i form av en flagga.

Riksarkivet har ansvar för att heraldiska vapen och symboler, som syftar på staten eller statsmyndigheter, utförs i enlighet med gängse heraldiska normer samt att lagen som styr deras användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom rådgivning och framställning av modellritningar.

Landets högsta heraldiska organ är Riksarkivets heraldiska nämnd. Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och tre ledamöter som utses av regeringen.

Tid: Måndagen den 4 maj 2015, kl 14.00

Plats: Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13, Stockholm

Anmälan: till Karin Norberg i styrelsen senast torsdagen den 30 april 2015.

 

LÄNKAR

Riksarkivet: http://riksarkivet.se/

Appen Sveriges symboler visar ett urval symboler för Sveriges visuella identitet och kulturarv. Den innehåller 570 bilder och den ger en allmän information om heraldik och sigillkunskap.

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.riksarkivet.heraldik.applications.android&feature=search_result#?t=W10

https://itunes.apple.com/se/app/sveriges-symboler/id642528524?mt=8

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_by_the_National_Archives_of_Sweden

 

Föregående inlägg
Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: