Måndag med MABBAS 20 januari 2014

Villastaden Trevnaden i Hornsberg i Stockholm. Uppgifter ur arkivet: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: SE_SSA_A128464_2113. År: 1889. Läs mer om byggnaden längre ned på sidan.

Villastaden Trevnaden i Hornsberg i Stockholm. Uppgifter  i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: SE_SSA_A128464_2113. År: 1889. Läs mer om byggnaden längre ned på sidan.

Stockholm ett världsminne – två och en halv miljoner ritningar berättar om Stockholms utveckling under 250 år

MABBAS välkomnar till ett nytt år och en ny säsong med intressanta aktiviteter!

Sedan början av 1700-talet har nitiska tjänstemän i stadens tjänst arbetat med att registrera och arkivera ritning efter ritning över stadens byggnader och anläggningar.

Stockholms stads byggnadsritningsbestånd är i sin helhet en informationsrik bildberättelse om urbaniseringen av norra Europa – hur vi gick från bondesamhället till dagens kraftigt urbaniserade värld och vad som då hände med våra byggnader och städer.

På få andra platser i världen finns det motsvarande ritningsbestånd, för städer eller områden av Stockholms storlek och dignitet, vilka samtidigt sträcker sig över en så lång tidsperiod som är fallet i Stockholm. Längre ned på sidan finns några fler bildexempel från Stadsarkivets ritningsbestånd.

Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6, Stockholm
Tid: måndag 20 januari 13-14.30
Anmälan: senast torsdagen den 16 januari till Karin Norberg i styrelsen

LÄNKAR OCH MER INFORMATION

Om ritningarna
Stockholms stads byggnadsritningar är ett världsunikt arkiv av ritningar som omfattar en hel stad under mer än 250 år (1713–1978). Stadsarkivet har tagit fram en särskild blogg för dessa ritningar. Läs mer: http://www.stockholmsbyggnadsritningar.se/87-2/

Om världsminnet
Memory of the World/Världsminne är FN-organet UNESCOS program för bevarande av för mänskligheten särskilt värdefull dokumentation (arkiv, bibliotek eller enskilda verk), på samma vis som Världsarv syftar till bevarande av särskilt värdefulla fysiska miljöer. Stockholms stads byggnadsritningar utsågs år 2011 till Världsminne. Läs mer: http://www.stockholmsbyggnadsritningar.se/om-varldsminnet/

Stockholms stadsarkiv, kartor och ritningarhttp://www.ssa.stockholm.se/Anvand-arkiven/Kartor-och-ritningar/Varldsminne/

INFORMATION OCH FLER BILDER

Villastaden Trevnaden i Hornsberg
Bild, se överst på sidan! Under inflytande av villastadsidéerna läggs en plan för en villastad i Hornsberg. Byggherre var troligen Tomt AB Hornsberg som drev projektet med att etablera  en villastad för välbärgade stockholmare. De fick igenom en ny plan för området 1877, projektet blev ändå förgäves, endast ett par hus uppfördes. Kanske misslyckades projektet för att  stadens centrum låg för långt borta och kommunikationer saknades eller för att omgivningarna på den tiden präglades alltför mycket av industrier med asfaltskokerier med mera. Ritningen visar att huset var diskretare och enklare än många av Östermalms villastadsvillor. Planlösningen är asymmetrisk. Huset fanns kvar så sent som på 1940-talet men var då övergivet sedan länge.
Uppgifter ur arkivet: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: SE_SSA_A128464_2113
År: 1889
Namn på arkitekter eller beställare: Tomt AB Hornsberg
Adress: Karlefeldtsvägen

Södre Torn, Kolingsborg vid Slussen i Stockholm. Uppgifter ur arkivet: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: A122039:12 År: 1953

Södre Torn, Kolingsborg vid Slussen i Stockholm. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: A122039:12
År: 1953

Södre Torn, Kolingsborg vid Slussen i Stockholm
Ritningen visar den klassiska byggnaden Kolingsborg / Södre torn vid Slussen. Ritningen kan snart avbilda en byggnad som inte lägre finns kvar. Man planerar att riva Kolingsborg i samband med att nya Slussen ska byggas.
Uppgifter ur arkivet: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: A122039:12
År: 1953
Namn på arkitekter eller beställare: Artur von Schmalensee
Adress: Södermalmstorg 2 (adress), Södre Torn 1 (fastighetsbeteckning)

Norrtullsgatan i Stockholm. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: BN1868. År: 1865

Norrtullsgatan i Stockholm. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: BN1868. År: 1865

Norrtullsgatan i Stockholm
Ritningen visar ett okänt palats i Vasastan. Norrtullsgatan är en av Stockholms viktigaste gator och hade en viktig uppgift som Stockholms norra ut- och infart, innan Sveavägen tog över den rollen. I denna på 1800-talet ännu mycket landsbygdslika del av staden bestämmer sig herrarna Söderquist och Håkansson för att bygga detta praktfulla palats, efter osignerade ritningar, där hela den nya nyrenässansens formrikedom testas. Med pilastrar, fönsteromfattningar, taklist, balustrad mitt- och sidorisaliter, rusticerad bottenvåning med mera förebådas det formspråk som senare kommer att dominera i utformningen av 1870- och 80-talens omfattande nybyggande. Detta hus ersattes i början av 1960-talet av Norrmalmskyrkans nya hus.
Uppgifter ur arkivet: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: BN1868
År: 1865
Namn på arkitekter eller beställare: Söderquist och Håkansson
Adress: Nortullsgatan

Styckgjutargränd, Skansen i Stockholm. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: 1713:2. År: 1713

Styckgjutargränd, Skansen i Stockholm. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: 1713:2. År: 1713

Styckgjutargränd, Skansen i Stockholm
Bygglovsansökan nr 2, i den långa serien.
Uppgifter ur arkivet: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: 1713:2
År: 1713
Namn på arkitekter eller beställare: Anders Lindberg och J.G Sparwenfeldt
Adress: Skansen, Styckgjutargränd

Regeringsgatan 20 i Stockholm. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: BN1829-14. År: 1829

Regeringsgatan 20 i Stockholm. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: BN1829-14. År: 1829

Regeringsgatan 20 i Stockholm
Söker man på ”Gjörwell” bland de äldre bygglovshandlingarna på Stadsarkivets webbplats får man över 1300 träffar. Carl Gustaf Gjörwell har signerat många ritningar både som arkitekt och som stadsarkitekt. Denna ritning visar ett förslag till ombyggnad av ett hus på Regeringsgatan 20. Ansökan  har kommenterats flitigt av stadsarkitekt Gjörwell.
Uppgifter ur arkivet: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: BN1829-14
År: 1829
Namn på arkitekter eller beställare: Eric Skotte hette mannen som lämnade in ansökan, han var ägare till egendomen.
Adress: Regeringsgatan, kvarteret Trollhättan

Per-Albinhusen i Bromma. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: A29012:2155. År: 1932

Per-Albinhusen i Bromma. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: A29012:2155. År: 1932

Per-Albinhusen i Bromma
Två radhuslängor från Ålstensgatan i Bromma, ritningen avbildar fasad mot gatan. På Ålstensgatan uppfördes åren 1932-1933 nittiofyra radhus i funktionalistisk stil. I mars 1933 kunde man besöka propagandautställningen ”Det moderna hemmet” i sju av husen. Till Ålstensgatan 40, hörnhuset med utbyggnad i radhuslängan till höger på ritningen, flyttade Sveriges stadsminister Per-Albin Hansson. Ålstensgatan är klassat som riksintresse av Riksantivarieämbetet.
Uppgifter ur arkivet: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: A29012:2155
År: 1932
Namn på arkitekter eller beställare: Paul Hedqvist
Adress: Ålstensgatan 28-56, Fotbollen 3 (f.d Fotbollen 1)

1920-tal i Gamla Enskede. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: A116371:3328. År: 1925

1920-tal i Gamla Enskede. Uppgifter i Stockholms stadsarkiv: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: A116371:3328. År: 1925

1920-tal i Gamla Enskede
De som regelbundet åker den gröna tunnelbanelinjen mot Farsta känner kanske igen det här huset? Det är ett flerbostadshus från 1920-talet. Denna bild visar en fasadritning med både gatu- och gårdsfasad. Gårdsfasaden ligger idag utmed tunnelbanestation Sandsborg. Området Gamla Enskede är klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.
Uppgifter ur arkivet: Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37: A116371:3328
År: 1925
Namn på arkitekter eller beställare: Thure Bergentz
Adress: Yrkesvägen 3-17, Stora Gungan 2

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: