Analoga fotosamlingar – seminarium 24–25 september 2013

Wendes artilleriregementes musikkår i spetsen för högvakten på Stora Torg, Kristianstad, 6 september 1924.

Wendes artilleriregementes musikkår i spetsen för högvakten på Stora Torg, Kristianstad, 6 september 1924.

Välkomna till Regionmuseet i Kristianstad och två intressanta dagar om bevarande och användande av analoga fotosamlingar.

Inom arkiv-, biblioteks- och museisektorn har man kommit olika långt vad gäller bevarandet av fotografier. Det finns många olika lösningar på hur man på ett organiserat och systematiskt vis tar till vara, registrerar, digitaliserar och använder fotografierna. Men ibland kanske lösningarna blir både tillfälliga och ogenomtänkta.

Arrangör för seminariet är Nätverket Cresco. Regionmuseet i Kristianstad har för närvarande ordförandeskapet i Cresco. Seminariet är också ett samarbete med Östergötlands museum och MABBAS, Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda.

Avgiften på 1 700 kr inkluderar föreläsningar, förmiddags- och eftermiddagskaffe, lunchbufféer samt gemensam middag. För de som önskar avstå från den gemensamma middagen på kvällen, reduceras seminarieavgiften med 300 kr. Alla institutioner och enskilda som är medlemmar i MABBAS får medlemsrabatt om 200 kr på seminarieavgiften. Ange medlemskapet på ansökan för att få rabatten.

Mer praktisk information och hur man anmäler sig får du om du skickar din intresseanmälan till cresco@regionmuseet.se senast 30 augusti 2013.

Välkomna!

red_avsnittsdelare

PROGRAM

Dag 1 – 24 september 2013

10:30–11:00  Registrering och kaffe

11:00–11:15  Välkomsthälsning av Barbro Mellander, regionmuseichef och landsantikvarie i Skån samt allmän information från arrangörerna.

11:15–12.:0  Björn Axel Johansson, fotohistorisk rådgivare vid Bernadottebiblioteket Stockholms slott, föreläser på ämnet ”Vår fotografiska historia”. Om att känna igen olika typer av fotografiskt material och dess historia.

12:30–13:30  Lunchbuffé i Café Miró

13:30–14:45  Fotokonservator Lennart Andersson föreläser på ämnet ”Att ta till vara äldre fotografi”. Om hur man bevarar och vårdar fotografiskt material.

14:45–15:15  Kaffe

15:5–16:30  Workshop: ”Hur vi tar emot, vårdar och förvarar fotografier”. 

18:30–20:00  Gemensam middag i Café Miró

20:00–20:30  Visning av C400 – Staden i vattenriket

För dem som känner för att fortsätta kvällen tillsammans finns möjlighet att svänga en öl i baren på Quality Hotell Grand.

Dag 2 – 25 september 2013

09:00–09:20  Inledning

09:20–10.30  Kaffe och Workshop: ”Gemensamma riktlinjer för mottagning, registrering, vård och förvaring av fotografier”.

10:30–11:00  Presentation av Crescos onlinegrupp.

11:00–12:30  Staffan Teste, Bildombudsmannen, föreläser på ämnet ”Vilka bilder kan vi använda, och när?”.

12:30–13:30  Gemensam lunchbuffé i Café Miró.

13:30–14:00  Sammanfattning och avslutning.

14:00–14:30  Kaffe

14:30–             Styrelsemöte MABBAS, Stora Sammanträdesrummet.

red_avsnittsdelare

Om Cresco och bakgrunden till seminariet

Cresco

Under åren 2009-2011 genomfördes en rad kompetensutvecklande seminarier, utbyten och praktiker i ett projekt som kallades Cresco. Genom detta projekt, som finansierades med pengar från Europeiska Socialfonden, skapades ett nätverk mellan deltagande museer. Styrgruppen för Cresco har beslutat starta Cresco på nytt även utan extern finansiering. Ordförandeskapet ambulerar mellan institutionerna och omfattar bl. a. att stå som värd för ett seminarium. Regionmuseet Kristianstad har ordförandeskapet för den första perioden i nya Cresco.

Fotoseminariet 24-25 september 2013

Regionmuseet Kristianstad inbjuder till ett förhoppningsvis väldigt givande fotoseminarium i samarbete med Östergötlands museum och MABBAS, Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda. Föredragshållarna är: Lennart Andersson, fotokonservator från Västarvet; Björn Axel Johansson, fotohistorisk rådgivare vid Bernadottebiblioteket på Stockholms slott samt jur. kand. Staffan Teste från företaget Bildombudsmannen.

Vi vill också fortsätta nätverkandet inom våra ämnessfärer. På så sätt kan vi ta del av varandras kompetens, gemensamt hitta lösningar och förhoppningsvis fördela arbetsbördan med basarbetet. Våra utgångslägen är desamma och våra arbetsuppgifter liknar varandra. Därför hoppas vi att seminariet ska leda till gemensamma mallar, rutiner, strukturer och policys som kan underlätta basarbetet med fotosamlingarna.

Information

Information om seminariet kommer att publiceras via den onlinegrupp som öppnar upp i god tid innan seminariet. Mer information kommer fortlöpande i den gruppen. Där kommer vi också att publicera de dokument som arbetsgrupperna tar fram under och efter workshopen. Vi hoppas att onlinegruppen ska bli det självklara levande forum för bevarande av fotografier som saknas idag.

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: