Måndag med MABBAS – Centrum för vetenskapshistoria den 13 maj 2013

Akvarellerad teckning av H.C. von Krus, 1700-talets mitt. Teckningen ingår i Kungl. Vetenskapskakademiens samlingar/Centrum för Vetenskapshistoria.

Akvarellerad teckning av H.C. von Krus, 1700-talets mitt. Teckningen ingår i Kungl. Vetenskapskakademiens samlingar/Centrum för Vetenskapshistoria.

Välkomna till ett Studiebesök hos Centrum för vetenskapshistoria!

Centrum för Vetenskapshistoria är sedan 1988 en av Kungliga Vetenskapsakademiens institutioner. Centrums uppdrag är att  främja svensk vetenskapshistorisk forskning och har som en av sina främsta uppgifter att vårda och tillgängliggöra Akademiens samlingar.

Samlingarna består bland annat av Vetenskapsakademiens eget arkiv som speglar viktiga delar av svensk vetenskapshistoria från 1700-talet och fram till våra dagar. Verksamheten har genererat åtskilliga handlingar och återspeglas i olika typer av protokoll, korrespondens, skrivelser och ämnesordnade handlingar. Här finns även Nobelarkivet och ett flertal personarkiv, exempelvis arkiven efter flera av akademiens ledamöter, bl.a. flera ständiga sekreterare. Arkiven består framför allt av korrespondens, manuskript och dagböcker men kan även innehålla annat material som tidningsurklipp, fotografier och kartor. Centrum har även arkiv efter personer som inte varit ledamöter, men som på annat sätt haft samröre med Vetenskapsakademien. Centrum ansvarar även för de samlingar av böcker, porträtt, medaljer, instrument och föremål som finns i akademiens ägo.

Föreståndare Karl Grandin, arkivarierna Anne Miche de Malleray och Maria Asp Dahlbäck, samt konservator Jonas Häggblom (och ev. även projektarkivarie Åse Frid) kommer att ta emot oss. De kommer att berätta lite allmänt om Kungliga Vetenskapsakademien och sedan visa upp delar av samlingarna och berätta om några av de projekt de arbetar med.

Tid: Måndagen den 13 maj kl 14.00-ca 16.00

Adress: Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm. Vägbeskrivning se: http://www.center.kva.se/sv/sa-arbetar-vi/Vagbeskrivning/

Anmälan: Karin Norberg i styrelsen senast 8 maj.

LÄNK

Centrum för vetenskapshistoria – http://www.center.kva.se/sv/

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: