Årsmöte 18 mars 2013

armemuseum_vinter_2

Härmed kallas du till årsmöte med föreningen MABBAS

Tid: Måndagen den 18 mars kl. 13.00–15.00
Plats: Armémuseum, Stockholm, sammanträdesrummet i Östra flygeln, ingång L i flygeln till höger sett från huvudgrindarna. OBS! Gå ej in i huvudbyggnaden.

PROGRAM FÖR ÅRSMÖTET

Riksarkivet har på regeringens uppdrag inrättat ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet – Digisam. Johanna Berg kommer att berätta hur långt arbetet framskridit. 

Kl 13.00-13.30 cirka årsmöte, dagordning för mötet

Kl 13.30-14.15 cirka Johanna Berg berättar om hur långt Digisam kommit i sitt arbete

Kl 14.15-15.00 cirka fika med Mabbas

Du som ännu inte betalt Din medlemsavgift för 2013 påminns om att göra detta så snart som möjligt, 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutionsmedlemskap, postgirokonto 643 57 41-1.

Varmt välkommen!

Styrelsen genom

Eva Lenneman,
sekreterare

LÄNKAR
Armémuseum – http://www.armemuseum.se

Digisam på webben – http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=25098
Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Digisam.riksarkivet

Twitter:  @digisam_ra

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: