Måndag med MABBAS – Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek den 11 februari 2013

3331_0045Välkomna till ett nytt år med MABBAS!

Vårens första studiebesök går till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, allmänt benämnt ARAB.

Många vet säkert redan att ARAB lämnade de gamla arbetarrörelsekvarteren vid Norra Bantorget där de legat i över hundra år och flyttade till Flemingsberg i september förra året.  Den direkta orsaken till flytten var att fastigheten på Upplandsgatan plötsligt såldes och alla hyresgästerna inklusive ARAB blev uppsagda. Sedan länge hade man dock, internt inom institutionen, diskuterat hur man skulle lösa problemen med de överfulla och svårarbetade arkivmagasinen och de alltmer akuta behoven av mer plats. Den påtvingade flytten innebar att dessa problem kunde börja lösas.

Den välorganiserade och genomtänkta flytten har inneburit flera vinster, exempelvis en billigare lokalhyra och en betydligt bättre arbetsmiljö. De nya lokalerna är mer lättarbetade och mer anpassade för sitt ändamål. Inte minst viktigt är även att avstånden mellan magasin och forskarsal har minskat vilket påverkar servicegraden avsevärt. De nya magasinen är specialbyggda efter institutionens krav och har en rejäl tillväxtyta.

Kom till de nya lokalerna i Flemingsberg och lyssna på den spännande historien om hur man flyttar på en 112-årig institution och om hur något tvingande kan bli en möjlighet.

Tid: 11 februari 2013 kl. 13:30

Plats och adress: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Flemingsberg.

Färdväg: Fjärrtåg eller pendeltåg till Flemingsberg, se detaljerad vägbeskrivning här: http://www.arbark.se/info/besoka/

För den som vill börja besöket med lunch finns Siemens personalrestaurang som är öppen för allmänheten på Elektronvägen 4. De har öppet för lunch mellan 11-13.

Anmälan: Karin Norberg i styrelsen senast torsdag 7 februari.

Bilden visar en av de många fanor som finns i samlingarna.

Kommentarer är stängda.
%d bloggare gillar detta: